Resiliens på tværs

Dato: 13.10.2022
Tidspunkt: 15:15 - 16:00

Vær med til at styrke det tværprofessionelle samarbejde. Viden om resiliens anvendes både i det sundheds-, sociale- og pædagogiske arbejde.

Bliv klogere på din resiliensforståelse

Lyt med når Ida Skytte Jakobsen, Docent i forskningsprogrammet for resiliens, sætter fokus på resiliens og hvordan dets forståelse kan støtte det tværprofessionelle samarbejde.

Resiliens betyder, at man kan klare sig godt på trods af vanskelige betingelser – og vigtigst af alt sammenlignet med andre børn og unge, der er vokset op under samme vilkår.

Ofte bliver resiliens italesat som et personlighedstræk eller bare et træk ved barnet, hvilket ikke er tilfældet. Resiliens er derimod en proces, som det tværprofessionelle arbejde kan være med til at skabe, igangsætte og støtte.

Forskning og teoretisk viden øger kendskabet

Der findes mange forskellige teorier og modeller om, hvad der skaber risiko og dårlig udvikling, men der er også brug for teorier om, hvad der efter mødet med risiko og belastning kan skabe god udvikling.

Derfor er det vigtigt med forskningsviden om resiliens, da et særligt perspektiv på forskningsprocesser og resiliensbegrebet kan hjælpe med at støtte op om dette perspektiv. 

På webinaret vil du blive klogere på

  • At gode relationer, sociale relationer og fællesskaber er nøglen til resiliens
  • Hvordan en multisystemisk resiliensforståelse kan støtte vores tværprofessionelle samarbejde
  • Redskaber til hvordan man kan arbejde sammen om resiliente bevægelser

Målgruppe

Webinaret om resiliens på tværs er for dig, der arbejder som velfærdsprofessionel inden for sundhed samt det sociale og pædagogisk område.

Vil du vide mere om resiliens?

Den 24. november kl. 12.30 – 15.45 afholder vi en konference med udgangspunkt i resiliens på tværs. Her vil du få mulighed for at blive inspireret ved at høre flere faglige perspektiver, hvor det fælles omdrejningspunkt er resiliens ”Viden om at klare sig på trods”. 

Læs mere om konferencen og programmet for dagen her.