Styrk indsatsen omkring skrøbelige ældre

Dato: 07.06.2022
Tidspunkt: 15:00 - 16:00

Gå ikke glip af dette webinar, hvor vi sætter fokus på, hvordan du som sundhedsprofessionel kan identificere skrøbelighed samtidig med, at du inddrager ældre patienter/borgeres selvforståelse og ressourcer. 

Sådan får vi det hele med i indsatser og forløb

Med alderen øges risikoen for at blive skrøbelig og sårbar. Der er i både det kommunale og regionale sundhedsvæsen en stigende opmærksomhed på skrøbelighed hos ældre patienter/borgere med behov for tilrettelæggelse af særlige indsatser. Den 7. juni kl. 15.00-16.00 kan du høre om erfaringer med brugen af Clinical Frailty Scale (CFS) – et måleredskab, som kan danne grundlag for et fælles fagligt sprog om skrøbelighed.

Graden af skrøbelighed har betydning for den sårbarhed, som ældre mennesker oplever. Ligesom det er af betydning for sandsynligheden for en række negative outcomes som hospitalsindlæggelse, død, indflytning på plejehjem mm. Webinaret sætter fokus på, hvordan vi kan identificere skrøbelighed samt inddrage borgerens/patientens perspektiv.

Målgruppe

Webinaret er for dig, der er ansat som sundhedsprofessionel medarbejder (fx fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske) eller som leder på det sundhedsfaglige område.

Dette emne er relevant for dig, hvad end du arbejder på det regionale område (fx ældremedicinske, ortopædkirurgiske og geriatriske specialer) eller det kommunale sundhedsvæsen (fx hjemmesygepleje, plejecentre, ældrepleje, genoptræning og visitation).

Hvad får du ud af webinaret?

På webinaret kan du høre om, hvordan identificering af skrøbelighed samt inddragelse af borgerens/patientens perspektiv kan udvikle de særlige indsatser ved:

  • En faglig indsats forankret i screening for skrøbelighed
  • En systematik i inddragelse af borgers/patientens perspektiv
  • En organisatorisk indsats forankret i tværgående samarbejde over fag og sektorgrænser

Værterne på webinaret er:

  • Tonny Jæger Pedersen, udviklingsterapeut, ph.d., KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR), Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  • Charlotte Myhre Jensen, klinisk forsker, adjunkt, ph.d., sygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital, Odense/Svendborg, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
  • Irmgard Birkegaard, sundhedsfaglig konsulent, UCL, Efter- og Videreuddannelse
  • Søren Kabell Nissen, ph.d.-studerende, Institut for Regional Sundhedsforskning, Sydvestjysk Sygehus (gæst)
  • Anders Fournaise, ph.d.-studerende, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark (gæst)

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide, hvad UCL kan tilbyde dig, der arbejder med ældre skrøbelige patienter/borgere? Så kan du læse meget mere om vores Diplommodul på netop dette område her.