Teams i ældreplejen

Dato: 04.05.2023
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Pris for deltagelse: 0,-

Bliv klogere på, hvordan teams i ældreplejen kan øge kvaliteten i borgerrettede indsatser, medarbejdertrivsel og effektivitet i organisationen.

Passer tidspunktet dårligt? Tilmeld dig alligevel - alle tilmeldte modtager den fulde optagelse af webinaret.

Er faste, tværfaglige teams en løsning på ældreplejens udfordringer?

Teams i ældreplejen, faste teams, tværfaglige teams, selvstyrende, selvkoordinerende teams? Mange kommuner afprøver forskellige former for team-samarbejde inden for ældre- og sundheds området.

Uanset hvilken udgave man vælger, så indgår teamorganisering i kravet om kontinuitet, både i det borgernære, i de faglige indsatser og i den tværgående koordinering.

Krav der kalder på kompetencer både hos de medarbejdere, der sammen skal løfte indsatserne, hos de ledere, der skal ’lede frem for at styre’ og i den organisation, der skal sætte rammerne.

Der er brug for stærkere kompetencer

  • Til at skabe relation og tryghed hos svækkede og syge borgere
  • Til at samarbejde på tværs af fag og funktioner omkring helhed i indsatser
  • Til organisation og ledelse af med-ledelse

Ældreplejen og det nære sundhedsvæsen kalder på kernefaglighed omkring ældre med svækkelse, multisygdom, skrøbelighed og sårbar livssituation. Der er behov for sammenhæng mellem borgers ønsker og de sundhedsfaglige vurderinger og indsatser.

Bedre koordinering er afgørende for sikkerhed og samarbejde på tværs. Det stiller krav til velfungerende team-samarbejde. Et teamsamarbejde, som både er afhængig af rammer og som giver nødvendig feedback til ledelse og organisationen.

På webinaret bliver du klogere på

  • Kompetencebehov i team-organisering
  • Styrkelse af koordinering og samordnet faglighed, således at det fører til de ønskede resultater hos borgeren
  • Hvordan teams påvirker lederroller og organisationens styring

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig der arbejder inden for det kommunale ældre- og sundheds område.

Vil du vide mere

Er du interesseret i mere viden, kan du læse mere om vores relevante uddannelser og moduler inden for området her: Teamledelse, Ledelse og facilitering, Rehabilitering af svækkede ældre og Borger med ustabil kronisk sygdom.

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent
Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling