Teams i ældreplejen - længsel efter kontinuitet

Dato: 19.05.2022
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Er du optaget af teamorganiseringens muligheder og udfordringer i at skabe kontinuitet? Har du ledelses- eller udviklingsansvar for eller arbejder du i ældreplejen? 

Lær mere om muligheder og udfordringer ved teamorganisering og ønsket om kontinuitet

Teams i ældreplejen som middel til at styrke kontinuitet i plejen af ældre borgere, medfører ændringer både for borgere, medarbejdere, fagligheden og for ledelse og organisation.
Det vigtigt at dykke ned i de forskellige spor og forstå den kompleksitet, der findes i ældreplejen. Ved at adressere kompleksiteten gøres udvikling af teamorganisering tilgængelig og skaber grundlag for de ønskede resultater.

Dette udfolder Irmgard Birkegaard og Birger Søndergård til webinaret. På dette webinar har vi fokus på organisation, ledelse og faglighed. På det næste webinar, den 23. maj klokken 14.00 - 15.00, har vi fokus på borger og medarbejder. Tilmeld dig webinaret her. 

Program

  • Velkomst og præsentation
  • Opgaver, rammer og udfordringer i ældreplejen
  • Inspiration fra Buurtzorg-modellen
  • Teamorganisering med deling af ledelsesopgaver
  • Faglig praksis med tværfaglighed
  • Organisation og ledelse
  • Information om relevante uddannelser, konsulentstøtte og kontakt

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig, der er aktør i ældreplejen på udførende, udviklende, drifts- og strategisk ledende niveau.

Vil du vide mere?

Læs mere om vores relevante uddannelser og moduler inden for området her: Teamledelse, Ledelse og Facilitering, Rehabilitering af svækkede ældre og Borger med ustabil kronisk sygdom.