Teams i ældreplejen - længsel efter kontinuitet

Dato: 23.05.2022
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Er du optaget af teamorganiseringens muligheder og udfordringer i at skabe kontinuitet? Har du ledelses- eller udviklingsansvar for eller arbejder du i ældreplejen? Så kom med til to webinarer, hvor vi udfolder netop denne problematik. På dette webinar har vi fokus på borger og medarbejder.

Kontinuitet ved faste teams fra borger og medarbejders perspektiv

Til dette webinar udfolder Irmgard Birkegaard og Kim Koldby betydningen for medarbejderne, når borgers behov og hverdag skal danne grundlag for tilrettelæggelse af indsatser.

De udfolder hvilken faglighed, der skal i spil i det ønskede skifte i at arbejde sammen med borgeren fremfor for mod borgeren og hvordan de forskellige fagligheder spiller sammen i teamet.

De kommer desuden ind på, hvordan tværfaglighed er central for at borgerne mødes af et helhedsorienteret og sammenhængende forløb. Det faglige og planlægningsmæssige råderum i teamet sættes sammen med øget arbejdsglæde hos medarbejderne.

Program

  • Opgaver, rammer og udfordringer i ældreplejen
  • Faglighed og tværfaglighed i teamorganisering
  • Hvordan borgerperspektiv indgår i plan og indsatser
  • Hvad skal der til for at fungere som team
  • Hvad så når det ikke fungerer
  • Faglig autonomi og klinisk lederskab i frontlinjen
  • Faglig refleksion og psykologisk tryghed – et dobbeltperspektiv
  • Information om uddannelser, konsulentstøtte og kontakt

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig, der er aktør i ældreplejen på udførende, udviklende, drifts- og strategisk ledende niveau.

Vil du vide mere?

Læs mere om vores relevante uddannelser og moduler inden for området her: Teamledelse, Ledelse og Facilitering, Rehabilitering af svækkede ældre og Borger med ustabil kronisk sygdom.