Prøvekriterier

Formalia og prøvekriterier for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg.

Formalia

Bekendtgørelse om Prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
Prøvereglement
Særlige prøvevilkår
Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata – Bilag
Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL
Vejledning og Feedback – Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg