Hurtig genvej Uddannelser

Vi har fortsat ledige studiepladser på UCL

Business og digital udvikling

I gang med en uddannelse

Inden for business og digital udvikling finder du et stort udvalg af videregående uddannelser, hvor du bl.a. kan komme til at sætte dit præg på den digitale udvikling. Du kan også få mulighed for at være med helt i front i event- og serviceindustrien, eller blive skarp på de nyeste finans- og makedsføringstendenser.

Videre med karrieren

Med efteruddannelse inden for business og digital udvikling, kan du få værktøjerne til at gøre din kommunikation endnu skarpere. Du kan styrke dine analytiske evner inden for økonomi, ligesom du kan blive opdateret på aktuelle udviklingstendenser inden for salg og markedsføring.

Byggeri og teknologi

I gang med en uddannelse

Med en videregående uddannelse inden for byggeri og teknologi kan du f.eks. blive en vigtig spiller i udviklingen af produktions- og robotindustrien. Du kan være med til at sætte dit præg på fremtidens byggeri og til at optimere byggeriets VVS- og EL-tekniske installationer. Du kan også gribe muligheden for at få uddannelse, hvor du kommer til at rådgive og løse problemstillinger inden for bl.a. landbrug, miljø og natur.

Videre med karrieren

Inden for teknologi og byggeri finder du flere spændende muligheder for efteruddannelse. Du kan f.eks. få værktøjerne til at udvikle automatiske anlæg til nutidens høje krav. Du kan blive specialist i energioptimering eller efteruddanne dig inden for VVS- og EL-installation. Du kan få den nyeste viden omkring fødevaresikring eller være med helt i front, når der skal udvikles helt nye fødevare og måltider. 

Ledelse og administration

I gang med en uddannelse

Med en videregående uddannelse inden for ledelse og administration kan du med Administrationsbacheloruddannelsen blive klædt på til at kunne tænke i helt nye og effektive løsninger til både det offentlige og til private virksomheder. 

Videre med karrieren

Inden for ledelse og administration kan du med efteruddannelse f.eks. få værktøjerne til at udvikle din ledelsesprofil. Du har mulighed for at blive klogere på, hvordan man som virksomhed kan skabe værdi med en af de vigtigste ressourcer man har, nemlig medarbejdere. Inden for dette område kan du også vælge at gå i dybden med administration, sagsbehandling og kommunikation.

Pædagogik og undervisning

I gang med en uddannelse

Med en videregående uddannelse inden for pædagogik og undervisning kan du bl.a. få mulighed for at bringe dine personlige og faglige kompetencer i spil gennem undervisning af børn og unge. Du kan også blive omdrejningspunktet i mange menneskers liv som pædagog, hvor du kan arbejde med de mindste børn i vuggestuen, teenagerne i en ungdomsklub og socialt udfordrede voksne på en døgninstitution.

Videre med karrieren

Inden for pædagogik og undervisning kan du tage en efteruddannelse der giver dig værktøjerne til at kunne undervise unge og voksne på arbejdspladser, i produktionsskoler mv. Du kan vælge at tilpasse din pædagogiske profil til hverdagen på erhvervsskolerne gennem erhvervspædagogik, hvor du får kompetencer til at vejlede og udvikle netop denne uddannelsesform. Inden for pædagogik og undervisning kan du også efteruddannese dig, så du får færdighederne til at vurdere og varetage komplekse, socialpædagogiske arbejdsopgaver

Sundhed og socialt arbejde

I gang med en uddannelse

Med en videregående uddannelse inden for sundhed og socialt arbejde kan du bl.a. blive en vigtig spiller, når der skal diagnosticeres gennem alt fra blodprøver til hjertediagrammer. Du kan stille helt skarpt på kroppens indre gennem radiografi, eller skabe livskvalitet ved at gå i dybden med kroppens muligheder og begrænsninger gennem fysio- og ergoterapi. Du kan være med til at gøre en forskel for syge mennesker, ligesom du kan vejlede og hjælpe mennesker, der er ramt af f.eks. arbejdsløshed, arbejdsskade eller misbrug. 

Videre med karrieren

Inden for sundhed og socialt arbejde finder du flere spændende muligheder for efteruddannelse. Du kan f.eks få værktøjerne til at gøre din vejledning af mennesker i beskæftigelse endnu bedre. Du kan specialisere din profil inden for sundhedsområdet ved f.eks. at efteruddanne dig inden for sundhedsfremme eller blive klinisk vejleder.