Sygeplejerske Svendborg

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Sygeplejerskeuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Helene Buch Pedersen
Helene Buch Pedersen Klinisk vejleder, sygeplejerskeuddannelsen Svendborg
Praktikportalen

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Information om klinisk uddannelse

Information til kliniske undervisere og uddannelsesansvarlige ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Klinik 1. semester

De tre ugers klinik på første semester er placeret i henholdsvis uge 47, 48, 49 i efteråret og 18, 19, 20 i foråret.

Orienteringsmateriale for 2016-uddannelsen

Årshjul

Årshjul: Indgivelse, oprettelse og offentliggørelse af klinikpladser

Årshjul for kliniske vejledere: Afvikling af eksamen og obligatoriske studieaktiviteter

Årshjul for kliniske vejledere: Uploade materiale i praktikportalen

Oversigt placering af klinikperioder pr. 01.02.2017

Oversigt placering af klinikperioder pr. 01.02.2017.

Klinisk og teoretisk undervisning for forårs- og efterårsoptag – 2016 uddannelsen

Kontakt

Helene Buch Pedersen
Lektor, klinisk koordinator
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
hbpe@ucl.dk
29 74 68 41

Dorthe Mygind
Studievejleder
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg
domy@ucl.dk
26 63 00 34

Christine Adellund
Studiesekretær
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
chad@ucl.dk
63 18 32 24

Individuelle studieplaner og skemaer til dokumentation
Modul/semesterlitteratur og studieplaner

Litteraturlister for Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Opdatering

Litteraturlisterne på denne side opdateres medio august, primo november, medio januar og medio april.

Semesterlitteratur / Studieplaner

Hold SYS-F19 (hold 1 og hold 2)

1. semester: Litteratur – Studieplan

Hold SYS-E18

1. semester: LitteraturStudieplan

2. semester: Litteratur – Studieplan

Hold SYS-F18

1. semester: LitteraturStudieplan

2. semester: LitteraturStudieplan

3. semester: Litteratur – Studieplan

Hold SYS-E17

1. semester: LitteraturStudieplan

2. semester: LitteraturStudieplan

3. semester: Litteratur –Studieplan

4. semester: Litteratur – Studieplan

Hold SYS-F17

1. semester: Litteratur – Studieplan

2. semester: LitteraturStudieplan

3. semester: LitteraturStudieplan

4. semester: Litteratur –Studieplan

5. semester: Litteratur – Studieplan

Hold SYS-E16

1. semester: Litteratur – Studieplan

2. semester: Litteratur – Studieplan

3. semester: LitteraturStudieplan

4. semester: LitteraturStudieplan

5. semester: LitteraturStudieplan

Hold SYS-F16

4. semester: LitteraturStudieplan

5. semester: Litteratur – Studieplan (følger)

Hold SSS15

5. semester: Litteratur – Studieplan

Evaluering af klinisk undervisning

Denne side indeholder materiale til brug for indberetning af evaluering af klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indberetningen finder sted hvert andet år i lige år.

Skabeloner

Skabelon til indberetning af evaluering

Nursing Europe