Sygeplejerske Svendborg

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Sygeplejerskeuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Sidsel Dragbæk Ruus-Pedersen Klinisk koordinator, Svendborg

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Information til kliniske undervisere og uddannelsesansvarlige ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Klinik 1. semester

De tre ugers klinik på første semester er placeret i henholdsvis uge 47, 48, 49 i efteråret og 18, 19, 20 i foråret.

Orienteringsmateriale for 2016-uddannelsen

 

Årshjul

Årshjul: Indgivelse, oprettelse og offentliggørelse af klinikpladser

Årshjul for kliniske vejledere: Afvikling af eksamen og obligatoriske studieaktiviteter

Årshjul for kliniske vejledere: Uploade materiale i praktikportalen

Oversigt placering af klinikperioder

Klinisk og teoretisk undervisning for forårs- og efterårsoptag – 2016 uddannelsen

Kontakt

Sidsel Dragbæk Ruus-Pedersen
Klinisk koordinator
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
sdru@ucl.dk
23 35 67 53

Sanne Brøndum
Studievejleder
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg
subr@ucl.dk
28 96 07 20

Christine Adellund
Studiesekretær
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
chad@ucl.dk
63 18 32 24

På UCL har vi en fælles studiedokumentside til sygeplejerskeuddannelsen.

Studiedokumenter

Individuelle studieplaner og skemaer til interne prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Individuelle studieplaner

Individuel studieplan

Generel klinisk studieplan

Skemaer til dokumentation i klinisk uddannelse

Dokumentation for deltagelse i sundhedspleje – klinisk uddannelse – sygeplejerskestuderende.

Skemaer til interne prøver i klinisk uddannelse

Se under Prøvekriterier

Dialogmøder

Retningslinje dialogmøde
Notatark fra dialogmøde
Indkaldelse til dialogmøde

Denne side indeholder materiale til brug for indberetning af evaluering af klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indberetningen finder sted hvert andet år i lige år.

Skabeloner

Skabelon til indberetning af evaluering

Information for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe.

I januar 2007 iværksatte University College Lillebælt (UCL) projekt Nursing Europe i samarbejde med de kliniske uddannelsessteder. Det gælder de tre sygeplejerskeruddannelser i Svendborg, Odense og Vejle samt de daværende Uddannelsesråd for Sygeplejerskeuddannelserne ved UCL, der repræsenterer de kliniske praktiksteder tilknyttet de tre uddannelser.

Guidelines for nurse students' participation in administration of medicine
Nøglepersoner tilknyttet Nursing Europe
Principper for tildeling af indrejsende studerende tilknyttet projekt nursing Europe
Samarbejdsaftale mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Fredericia-, Kolding-, Vejle Kommune omkring kliniske uddannelsespladser til internationale studerende

Etiske retningslinjer

De sygeplejeetiske retningslinjer findes ikke på engelsk. I stedet henvises til International Council of Nurses (ICN).

Code of Ethics for Nurses

Udvikling af internationale og interkulturelle kompetencer

Internationale og interkulturelle kompetencer
International and intercultural competences

Tavshedspligt

Alle uddannelsessøgende inklusiv de internationale studerende vil i forbindelse med deres praktikophold på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at alle uddannelsessøgende skal være opmærksomme på, hvad de videregiver af oplysninger. De skal derfor indgå en tavshedserklæring.

På deres første praktikdag på OUH skal de internationale studerendeunderskrive og fremvise “Confidentiality Agreement” via Plan2learn.

Første gang, de studerende påbegynder en praktik, skal de tilmelde sig kurset tavshedserklæring. Ved de efterfølgende praktikophold på OUH skal de fremvise den mail, som de har modtaget fra plan2learn. Mailen fungerer som dokumentation på deres tavshedserklæring.

Det svære forløb

Retningslinjer for dialogmøde – international studerende
Indkaldelse til dialogmøde – Nursing Europe
Notatark til dialogmøde – Nursing Europe

Studiemetoder

Internationale studerende ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Odense og Vejle, får nu mulighed for sammen med praktikstedets danske studerende at arbejde med forskellige studiemetoder i løbet af den kliniske undervisningsperiode.

De tre metoder er

Disse redskaber skal hjælpe den internationale studerende med

  • At skabe overblik og struktur over den kliniske undervisningsperiode
  • At indgå i læringsfællesskab med andre studerende
  • At blive aktiv udøver af sygepleje
  • At udvikle handlekompetencer i forhold til mål for perioden
  • At skabe refleksion før, under og efter egne sygeplejehandlinger

Studiemetoderne findes både i en dansk og engelsk udgave.

Generelt

Confidentiality agreement
Evaluation of the students professional outcome – grading comment
Evaluation of clinical placement
Indsamling af data – dansk
Indsamling af data – engelsk
MRSA test
Orientation on the first day in clinical practice
Plejenotater – dansk
Plejenotater – engelsk
Praksisbeskrivelse – dansk
Praksisbeskrivelse – engelsk
Studieplan
Studyplan