Christina, Sofie og Julie fik dobbelt talentudmærkelse

Et stort engagement og innovativt arbejde med deres praktiksted og bachelor-projekt førte til dobbelt talentudmærkelse for Christina, Sofie og Julie der dimitterede fra Ergoterapeutuddannelsen i juni 2022.

Praktik i fængsel gav inspiration til arbejdet med indsatte

Selvom Christina Bjørnstrøm, Sofie Hvidtved Petersen og Julie Pedersen er færdige med deres uddannelse som ergoterapeuter, arbejder de fortsat som frivillige i Søbysøgaard Fængsel, hvor de startede under deres uddannelser. Det gør de, fordi de brænder for at hjælpe andre mennesker, og særligt banker deres hjerter for at give indsatte de bedste forudsætninger for at komme tilbage til samfundet igen.

- Det hele startede med, at Sofie og jeg var 6 uger i praktik på Søbysøgaard Fængsel på 6. semester af vores uddannelse. Her efterspurgte de indsatte på den lukkede afdeling hjælp til uro og tankemylder i aftentimerne, og vi implementerede derfor forskellige tiltag, hvoraf yoga var ét af dem. De indsatte havde selv efterspurgt yoga, og det ville vi gerne støtte op omkring. Vi fungerede som facilitatorer på yogaholdene, og så stod de indsatte selv for at undervise, siger Julie.

- Yoga var en bæredygtig løsning, og en aktivitet de indsatte kunne lave i deres celler. Da vi efterfølgende skulle skrive et projekt på 6. semester tog vi udgangspunkt i praktikforløbet. Vi fik Christina med i projektet og sammen skrev vi en rapport om, hvordan man kan implementere yoga i praksis. Vi undersøgte bl.a., hvordan yoga påvirkede de indsatte, fortsætter Sofie.

 

Fra et projekt til et andet

Projektet på 6. semester gav Christina, Sofie og Julie blod på tanden, og de besluttede at arbejde videre med indsatte i deres bachelorprojekt.

- Da vi semestret efter skulle skrive bachelorprojekt, ville vi gerne flytte fokus fra den lukkede afdeling over til den åbne afdeling. I vores bachelorprojekt undersøgte vi derfor de indsattes aktivitetsidentitet igennem afsoning. Aktivitetsidentitet handler om, hvordan mennesker formes af de aktiviteter, de udfører i hverdagen. Vi interviewede indsatte om deres oplevelse med afsoning, og om hvordan de aktiviteter, de får udbudt i resocialiseringsprocessen påvirker deres aktivitetsidentitet, fortæller Christina.

- Det er en stor ændring at komme ind og afsone, men det er også en kæmpe ændring at komme ud og tilbage i samfundet, forklarer Julie.

- Den åbne afdeling var en uddannelsesafdeling, hvor uddannelse og tiden efter fængslet, var i fokus. Her fik de indsatte kurser, de kunne bruge i fremtiden og nogle havde allerede sikret sig job, mens de endnu var under afsoning, supplerer Sofie.

 

En stor personlig anerkendelse

Passionen for arbejdet stråler ud af de tre nyuddannede ergoterapeuter, når de fortæller om deres arbejde med de indsatte i Søbysøgaard Fængsel. Og det var netop denne passion, der førte til, at Christina, Julie og Sofie i sommeren 2022 kunne afslutte deres uddannelser med to talentudmærkelser på eksamensbeviset.

- Jeg havde hørt lidt om forskellige talentudmærkelser, men jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville få det. Det er virkelig fedt at få den anerkendelse. Man kan godt selv tænke, at man laver et godt stykke arbejde, men det, at andre også synes vores arbejde giver mening, er mega fedt, fortæller Julie.

- Det er helt klart et ekstra skulderklap. Vi har lavet begge projekter, fordi vi brænder for det, men anerkendelsen betyder rigtig meget, uddyber Sofie.

Det var Christina, Sofie og Julies underviser Annette Wolters, der indstillede dem til udmærkelserne. Hun fortæller, at de har fået udmærkelserne, fordi de har gjort en ekstra indsats og haft et særligt højt fagligt niveau.

- Jeg tror også, det har haft en betydning, at vi har været med til at udbrede kendskabet til, at vores ergoterapi kan bruges i fængselssammenhæng, som for mange er ukendt, uddyber Christina.

 

Arbejdet med kriminelle og indsatte er ikke slut

Efter studiet har Sofie fået arbejde hos SSP Odense, hvor hun arbejder med kriminalitetsforebyggelse hos børn og unge. Julie har fået en stilling som pædagogisk medarbejder på en ungdomsafdeling hos Søbysøgaard Fængsel, hvor hun støtter de unge indsatte i dagligdagsopgaver som fx uddannelse, madlavning og fritidsaktiviteter. Christina har fået en delt stilling som ergoterapeut og ungekonsulent hos Ungekonsulenten ApS, hvor hun støtter socialt udsatte unge til at få en mere selvstændig hverdag og bidrager med en ergoterapeutisk vinkel.

Deres arbejde med kriminelle og indsatte under uddannelsen har givet dem en god grobund for deres nuværende arbejde.

- Jeg er meget ny i mit arbejde, men jeg tager helt sikkert noget af den viden med, jeg har fået både i projektet på 6. semester og i vores bachelorprojekt – især i forhold til målgruppe og menneskesyn, siger Julie.

- Vi er nogle af dem, der går forrest med målgruppen om kriminelle og indsatte. Vi er stadig frivillige på Søbysøgaard Fængsel, netop fordi vi har en stor viden om målgruppen, fortæller Sofie.

- Unge og kriminalitet er et emne, flere har forsøgt at sætte fokus på i mange år. Når skolen giver os anerkendelse på den her måde, viser det os, at det er noget, man skal blive ved at kæmpe for. Derfor har vi langt fra sluppet emnet efter vores bachelor, afslutter Julie.