Talentprogrammer på UCL

Deltag i et talentforløb som supplement til den ordinære uddannelse, og dygtiggør dig indenfor et specifikt emne eller særligt felt indenfor din uddannelse.

Du kan ansøge om at tage enten et professionsrettet eller et akademisk rettet talentforløb.

Få 5 ekstra ECTS-points

Der tildeles 5 ekstra ECTS-point for at gennemføre og bestå et talentforløb ved UCL. De ekstra ECTS-point tilskrives eksamensbeviset ud over den ordinære uddannelses ECTS-point og karakteren for prøven samt resumeet fra opgaven vil fremgå af eksamensbeviset.

Det kræver det af dig

Det kræver en ekstraordinær arbejdsindsats svarende til ca. 3 ugers fuldtids studieaktivitet at gennemføre et talentforløb. 

Det kræver, at du selvstændigt tilrettelægger og gennemfører forløbet ved siden af din ordinære undervisning/studieaktiviteter/praktik/klinik. Der gives ikke merit for andre studieaktiviteter eller ordinære prøver.

Professionsrettet eller Akademisk rettet talentforløb

Det professionsrettede talentforløb er kendetegnet ved, at du gennem selvstudier fordyber dig i et særligt afgrænset og udviklingsorienteret interesseområde af professionsudøvelsen med tilknytning til praksis.

Du definerer selv forløbets karakter og problemstilling.

Det afgørende er, at professionsudøvelsen er i fokus og at problemstillingen har tilknytning til praksis.

Alt hvad du skal vide

Læs mere om ansøgning, prøveform, kriterier mv. i den samlede beskrivelse af det professionsrettede talentforløb i UCL.

Ansøgning

Du skal udarbejde en motiveret ansøgning for at kunne blive indstillet til det professionsrettede talentforløb.

Udfyld ansøgningsskema og fremsend det så tidligt som muligt til egen uddannelses talentansvarlige.

Såfremt talentforløbet ligger i forbindelse med praktik/klinik skal ansøgning fremsendes 4 uger før, der skal ønskes praktik/kliniksted i Praktikportalen.

Mulighed for et møde forud for ansøgning

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning kan den studerende bede om et kort møde med den talentansvarlige fra egen uddannelse.

Det akademisk rettede talentforløb er kendetegnet ved, at du som studerende indgår i igangværende professionsrelevante udviklings- eller forskningsarbejder.

Forløbet kan give indsigt i, hvordan der kan arbejdes med at udvikle og formidle ny viden indenfor et specifikt område af professionen.

Du er selv med til at udforme forløbets karakter ud fra egne ønsker og eksisterende muligheder, og du kommer til at arbejde sammen med akademiske medarbejdere og får viden om forskningsmetoder og kendskab til, hvordan ny viden skabes og omsættes.

Alt hvad du skal vide

Læs mere om ansøgning, prøveform, kriterier mv. i den samlede beskrivelse af det akademisk rettede talentforløb i UCL.

Ansøgning

Du skal udarbejde en motiveret ansøgning for at kunne blive indstillet til det akademisk rettede talentforløb.

Udfyld ansøgningsskema og fremsend det så tidligt som muligt til egen uddannelses talentansvarlige.

Mulighed for et møde forud for ansøgning

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning kan du bede om et kort møde med den talentansvarlige fra egen uddannelse.