For kursister på efteruddannelse

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du deltager på et af vores efteruddannelses- eller kursustilbud.

Vi har forsøgt at samle svar på de mest stillede COVID-19 spørgsmål her på siden. Mangler du et svar, kan du kontakte os på efteruddannelse@ucl.dk - skriv ”CORONA” i emnefeltet.

Hvis du er testet positiv for COVID-19

Hvis du er testet positiv for COVID-19, og har været på en af vores campusser i den periode, hvor det mistænkes, at du har været smittebærende skal du:

  • Kontakt UCLs Beredskabsgruppen på telefon 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12.
  • Styrelsen for Patientsikkerheds opsporingsenhed kontakter dig for at tilbyde dig hjælp til at opspore dine nære kontakter, som også kan være smittet. Du bliver kontaktet inden for 24 timer efter testsvar.
  • Vi behandler dine personoplysninger, når du oplyser os, at du er smittet. Du kan læse mere i vores oplysningsblanket om personoplysninger i forbindelse med COVID-19.

Hvis du ikke kan deltage i den fysiske undervisning grundet COVID-19, kan du kontakte din underviser med henblik på at finde en løsning, der gør det muligt for dig at følge undervisningen. 

Vi gør opmærksom på, at undervisningen ikke må optages.

Det er et krav, at alle der færdes på UCL bærer værnemidler (mundbind eller visir), når de bevæger sig rundt inden døre på vores campusser. Det kan f.eks. være i kantinen, på gangene og på vores fællesarealer i øvrigt.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man som kursist deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler.

Der er ingen krav om, hvilken type mundbind, du skal bruge, men vi anbefaler, at du følger myndighedernes vejledning på dette område. Vejledningerne har ændret sig løbende, og det er muligt, at de også bliver ændret i fremtiden.

Det er dit eget ansvar at sørge for mundbind.

Du kan finde vejledning til brug af mundbind via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Møder og aktiviteter hos jer vil som udgangspunkt foregå online.

Er der særlige hensyn, som nødvendiggøre fysiske møder eller aktiviteter hos jer, følger vi altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ligesom vi forud for et besøg indgår i en dialog med jer om, hvorvidt der er særlige lokale hensyn, som vi skal tage.

Fra og med torsdag den 7. januar 2021 er al fysisk aktivitet på campus begrænset til et absolut minimum.

Det betyder at, du som studerende på et af vores efteruddannelses- eller kursustilbud ikke længere må opholde dig på vores campusser, medmindre du deltager i skemalagt studieaktivitet, der kræver fysisk tilstedeværelse, eller du skal afhente eller aflevere materialer på UCL Biblioteket. Husk at du i disse tilfælde skal bærer mundbind eller visir.

Vi har udvidet vores rengøringsprocedurer. Det betyder bl.a. at:

  • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
  • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
  • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.