For kursister på efteruddannelse

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du deltager på et af vores efteruddannelses- eller kursustilbud.

Vi har forsøgt at samle svar på de mest stillede COVID-19 spørgsmål her på siden. Mangler du et svar, kan du kontakte os på efteruddannelse@ucl.dk - skriv ”CORONA” i emnefeltet.

Hvis du er testet positiv for COVID-19

Hvis du er testet positiv for COVID-19, og har været på en af vores campusser i den periode, hvor det mistænkes, at du har været smittebærende skal du:

  • Kontakt UCLs Beredskabsgruppen på telefon 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12.
  • Styrelsen for Patientsikkerheds opsporingsenhed kontakter dig for at tilbyde dig hjælp til at opspore dine nære kontakter, som også kan være smittet. Du bliver kontaktet inden for 24 timer efter testsvar.
  • Vi behandler dine personoplysninger, når du oplyser os, at du er smittet. Du kan læse mere i vores oplysningsblanket om personoplysninger i forbindelse med COVID-19.

Hvis du ikke kan deltage i den fysiske undervisning grundet COVID-19, kan du kontakte din underviser med henblik på at finde en løsning, der gør det muligt for dig at følge undervisningen. 

Vi gør opmærksom på, at undervisningen ikke må optages.

Fra mandag d.14 juni 2021 er det ikke et krav at bære mundbind eller visir, når du færdes på vores campusser.

Møder og aktiviteter hos jer vil som udgangspunkt foregå online.

Er der særlige hensyn, som nødvendiggøre fysiske møder eller aktiviteter hos jer, følger vi altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ligesom vi forud for et besøg indgår i en dialog med jer om, hvorvidt der er særlige lokale hensyn, som vi skal tage.

I forbindelse med ophold på campus fra mandag den 14. juni 2021 vil følgende retningslinjer for kursister på efteruddannelse være gældende:

  • Man skal kunne fremvise en negativ test, der ikke er ældre end 72 timer, når man møder op på campus. Både PCR-tests og kviktests er gyldige.
  • Personer, som tidligere har været smittet, er at betragte som immune fra 14 dage til 8 måneder efter en positiv test. I den periode skal du altså ikke testes igen. For at få adgang til UCL's campus skal du kunne fremvise dit positive testresultat foretaget ved PCR-test for COVID-19. Inden de 14 dage gælder Sundhedsstyrelsens regler for, hvornår man må vende tilbage til uddannelse og/eller arbejde efter at have været smittet med COVID-19.
  • Man er fritaget for kravet om negativ test ved fysisk fremmøde 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19 og højst 42 dage efter den første dosis. Hvis du har gennemført et vaccinationsforløb bestående af flere doser, kan du bruge dokumentation herfor som gyldigt coronapas, umiddelbart efter den sidste vaccinedosis er modtaget.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan leve op til de gængse kriterier for at møde op på campus, kan du henvende dig til corona@ucl.dk før du møder op på campus.

Undervisning, vejledning og eksamen fortsætter stadig primært online.

Enkelte hold har fået lov at afvikle vise undervisningsgange med fremmøde, du vil få særskilt besked herom, hvis det er tilfældet.

Vi har udvidet vores rengøringsprocedurer. Det betyder bl.a. at:

  • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
  • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
  • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.