Relationsdannende aktiviteter for FGU-elever

Det er vigtigt, at FGU-læreren ser og hører den enkelte elev, men det er også vigtigt, at eleverne ser og hører hinanden.

Der præsenteres her et materiale, som giver forslag til konkrete øvelser, lærerne kan anvende sammen med eleverne for at styrke fællesskabet og relationerne. Materialet indeholder også to korte videoer, som introducerer til den teoretiske baggrund for øvelserne.

Materialet er udarbejdet af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med elevernes tilbagevenden efter skolelukningerne som følge af Covid-19.

Find materialet her