Forberedende grunduddannelse

FGU har brug for særlig opmærksomhed

FGU har fået en ny, stor og vigtig samfundsopgave.
Helt nye uddannelser i nye kommunale samarbejdsrammer. Fusioner af medarbejdere fra vidt forskellige miljøer. Skabelse af nye læringsfællesskaber på tværs af fagligheder. Nye samarbejdsformer med lokale uddannelser og erhvervsliv.

Vi anerkender, at FGU’s opgaver er komplekse. Det kalder på særlig opmærksomhed. På UCL sætter vi en ære i at omsætte vores mangeårige viden indenfor ungdomspædagogik til netop det, FGU har brug for.