Forberedende grunduddannelse

Har I søgt puljemidler?

Lige nu er der to puljer målrettet FGU:

  • Puljemidler til udvikling af inkluderende og ordblindevenlige læringsmiljøer. Puljen har til formål at understøtte etableringen af et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø på FGU-institutionerne.
  • Puljemidler til Indsatser for udvikling og understøttelse af FGU-institutionernes arbejde med de didaktiske principper i praksis. FGU har 15 didaktiske principper, der skal kendetegne undervisningen og skolens øvrige aktiviteter.

Tag fat i lektor og områdeansvarlig Annemette Elkjær på arel@ucl.dk, hvis I vil høre mere om, hvordan UCL kan hjælpe jer med tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsaktiviteter på områderne.