Forskningscirkel om FGU og praksisorienteret ungdomspædagogik

Lektorer, konsulenter, professionelle og forskere er gået sammen i en forskningscirkel om at skabe viden, FGU-uddannelserne kan bruge i forhold til aktuelle udfordringer.

Hvad indebærer det, at en ungdomsuddannelse som FGU skal være praksisorienteret og hvilke nye didaktiske og pædagogiske forståelser og begreber er der brug for at udvikle?

Vi inddrager også et ungeperspektiv og undersøger, hvad de unge udpeger som vigtigt for dem i en forberedende ungdomsuddannelse.