Anvendelse af motorsav

AMU-uddannelse

Uddannelsen gennemføres af NEXT og afholdes hos Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Kommer snart

 

  • Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed.
  • Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer.
  • Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings- og opskæringsteknikker for mindre træer.
  • Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger

AMU-mål 44364 – afsluttes med en multiple choise test med 25 spørgsmål, hvor der max må være 5 fejl.

Desuden en praktisk prøve, hvor kursisten selvstændigt skal fælde et træ sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Begge prøver skal bestås for at få bevis.

Kommer snart 

Kommer snart

Kommer snart