Chaufføruddannelsen

Modul: National og international transport 

AMU-uddannelse 

Uddannelsen gennemføres af TEC og afholdes hos TEC Hvidovre, Stamholmen 195-215, 2650 Hvidovre

  • Uddannelsen skal være aftale med din samtaleleder via din udviklingssamtale.
  • Du skal være fyldt 25 år, have mindst 1 års erfaring i din funktion og være realkompetencevurderet for at gå til fagprøve.
  • Du skal have kørekort kategori C inden uddannelsesstart samt karakteren mindst 2 i dansk og matematik.

Adgangskrav – som udgangspunkt - til realkompetencevurdering:

Kørekort kat. C (Denne liste kan ændre sig, når vi har mere erfaring med uddannelsen i forhold til Forsvarets funktionsuddannelser)

Når realkompetencevurderet:

Når du er realkompetencevurderet til chaufføruddannelsen, skal du inden svendeprøven på en UDD-aftale - ikke den normale UDDAFT man benytter i FSV – MA skriver selv eller får hjælp af TEC-skolen inden svendeprøven til: FPS-KTP-M100, M200 inden obligatorisk forløb/svendeprøveforløb, så der kan indgås en officiel UDDAFT og vedlagte udfyldes og sendes direkte til:

Kontaktperson: Susan Hadberg – FPS-SHA@mil.dk

Realkompetencevurdering:

Realkompetencevurdering forgår ved, at SSG Kit Svendsen LG-S1-13CR kontakter TEC skolen og aftaler dato for dette. TEC-skolen i Hvidovre kommer ud til LG og udfører realkompetencevurderingen. Herefter udarbejdes en plan for den enkelte. Ved realkompetence vurdering skal du medbringe dine uddannelsesbeviser og gult sygesikringsbevis.

AMU-kurser der gives merit for:

§  Kap 1-3 

45259

1 dag

§  Fremmedsprog niv. F – Engelsk eller tysk

 

23008

5 dage

§  VUB

48850

3 dage

§  Samfundsfag niv. F

23030

5 dage

§  Gaffeltruck

47592

7 dage

§  Kørekort C/E

45114

20 dage

§  Førstehjælp-Brand 12 timers

08106

2 ½ dag

§  Transport med sættevogn

05387

5 dage

§  Farligt gods, stykgods og tank

 

47696

5 dage

§  Mobile kraner 8-30 tm med basis

 

48644

10 dage

§  Grundlæggende

Kvalifikations-uddannelse 8/4 uger

47855

20 dage

§  Transport af

temperaturfølsomt gods 20 dage

11233

5 dage

Ovenstående fag vil understøtte en fremtidig RKV til chaufføruddannelsen. Realkompetencevurdering bookes via HR-partner LG og sker via Hvidovres TEC-skole.

Økonomi

Da chaufføruddannelsen hører under erhvervsskolernes ungdomsuddannelse, er de i overvejende grad omkostningsneutrale. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) opkræver ca. kr. 2.550,00 + moms for et svendebrev. Samt ca. kr. 160,00 for prøven.

Refusion:

LG-OE får alle MA-uddannelsesplaner tilsendt fra TEC skolen, og vil pr. 1-3 måneder digitalt sørge for at LG får disse midler retur til LG. Hvis ENH skal gøre noget i forhold til refusion, så giver LG-OE besked herom. Indkøbsrekvisition for svendebrev rettes til TUR Transporterhvervets Uddannelser.

Registrering af arbejdstid:

Der registreres: 103 Kursus, selvansøgt. Der må kun skrives dagsnorm. Der må ikke registreres overtimer.

Studietur: Husk dette er egen betaling og egen friheder der benyttes her.

Har du behov for støtte kontaktes LG-S1-13CR SSG Kit Svendsen.