Coaching og konflikthåndtering

Akademiuddannelse - 10 ECTS 

Akademiuddannelse i Ledelse

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Modulet afsluttes med eksamen.

Prøveform: Mundtlige prøve med udgangspunkt i et praktisk produkt og en disposition (maks. 2 sider).

Det praktisk produkt kan være fx være en uddybet plan for konfliktforebyggelse, en uddybet struktur for opbygning af en svær samtale m.v.

Dispositionen skal skitsere en problemstilling og i stikordsform angive det teoretiske grundlag for det praktiske produkt.

Studiesekretær

Camilla Andersen
21 37 21 30 - caan@ucl.dk