Den grundlæggende lederuddannelse

AMU-uddannelse

Uddannelsen afholdes på Garderkasernen i Høvelte og afvikles af Tietgen.

Modulerne: Situationsbestemt ledelse og Forandringsledelse

Kommer snart

Modul 1: Situationsbestemt ledelse

  • Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
  • Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
  • Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

AMU-mål 49733 – 2 dage – afsluttes med en skriftlige prøve.  

Modul 2: Forandringsledelse 

  • Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
  • Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
  • Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

AMU-mål 49734 – 3 dage – afsluttes med en skriftlig prøve.  

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart