Excel

AMU-uddannelse

Uddannelsen afholdes på Garderkasernen i Høvelte og afvikles af Tietgen.

Kommer snart 

Modul 1: Intro til Excel og værktøjer til at gøre arbejdet lettere – 1 dag. AMU-mål 49825

 • Introduktion til Excel
 • Oprette nye og redigere eksisterende regneark
 • Foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning
 • Sortere og filtrere data i fx lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelse

Modul 2: Anvend Excel til beregninger og præsentationer – 2 dage. AMU-mål 49826

 • Værktøjer til at foretage simple beregninger
 • Lærer at oprette enkle formler og formatere et Excel regneark, så det er præsentabelt og overskueligt
 • Præsentationer/layout i Excel regneark
 • Definere sideopsætning til udskrivning af Excel regneark

Modul 3: Excel – grundlæggende økonomistyringsværktøj – 2 dage. AMU-mål 44346

 • Konstruere formler, der kan gå på tværs af flere regneark
 • Udvidet brug af formler
 • Automatisering af Excel regneark
 • Beskyttelse af ark
 • Navngivning af celler
 • Import og eksport af data

Kommer snart 

 

Kommer snart 

Kommer snart