Faldsikring og højderedning - Avanceret

AMU-uddannelse 

Uddannelsen gennemføres af RESC Rednings- og sikkerhedscenter Korsør i samarbejde med U-Nord.

Kommer snart 

  • Have forståelse for faldteori.
  • Kunne varetage risikovurdering.
  • Gennemføre planlagt arbejde i højde i overensstemmelse med gældende AT krav ved faldsikring.
  • Betjene og vedligeholde diverse værnemidler i henhold til gældende krav og standarder.
  • Gennemføre egen evakuering.
  • Gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorstene, broer, kraner og diverse gittermast konstruktioner.
  • Gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige.

AMU-mål 44465: Anvendelse af faldsikringsudstyr – 1 dag
AMU-mål 46588 Evaluering og redning inden for byggeri og montage – 2 dag samt to dages IDV

Du må højeste have en personvægt på 133 kr. inkl. arbejdstøj. 

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart