Friluftsliv, pædagogik og lejrliv

Akademiuddannelse - 10 ECTS

Friluftsvejlederuddannelse

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Modulet afsluttes med eksamen

Prøveform: Mundtlige prøve kombineret med praktisk produkt og synopsis (maks. 1 side).

Det praktisk produkt kan være en øvelse, en opførelse, et digital produkt el.lign.

En synopsis er en begrundet disposition, der ved hjælp af stikord indkredser det teoretiske grundlag for det praktiske produkt.

Studiesekretær

Camilla Andersen
21 37 21 30 - caan@ucl.dk