Projektledelse

Akademiuddannelse - 10 ECTS

Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion

Kommer snart 

Kommer snart

Kommer snart 

Kommer snart 

Modulet afsluttes med eksamen.

Prøveform: Mundtlige prøve kombineret med en erhvervscase (maks. 2 sider).

Erhvervscasen skal skitsere et virkelighedsnært scenarie eller en problemstilling, hvor du anvender relevante teorier fra modulet.

Studiesekretær

Camilla Andersen
21 37 21 30 - caan@ucl.dk