Kystredning

AMU-uddannelse

Uddannelsen afholdes på Garderkasernen i Høvelte samt på Helsingør Havn. Uddannelsen gennemføres af U/NORD Kursuscenter i samarbejde med Nordsjællands Brand- og dykkerskole.

Kommer snart 

  • Indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats – dette på baggrund af gennemført uddannelse, på baggrund af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger.
  • Grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.
  • Radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvendelse af nødsignaler, udfører eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs.

Uddannelsen er sammensat af såvel teori som praktisk sejlads og øvelser. Det betyder, at du efter kurset har opnået et niveau, der også giver mulighed for udstedelse af speedbådscertifikat.

På kursets første dag, der overvejende er teoretisk, arbejdes der med sikkerhed, farvandsafmærkning og navigation, bådens udstyr og GPS. De efterfølgende dage arbejdes der med praktiske øvelser og sejlads og de teoretiske emner integreres i praktikken. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve.

Du skal kunne svømme, da dele af uddannelsen foregår til søs.

Kommer snart 

Kommer snart 

Du skal selv medbringe varmt undertøj eller termoundertøj samt støvler.

Kommer snart 

AMU-uddannelsesbevis kan efter endt uddannelse indsendes til Søfartsstyrelsen, da det danner baggrund for udstedelse af speedbådscertifikat. Et speedbådscertifikat koster et gebyr på ca. 75 kr. og er selvbetalt.