Lean-ledelse i praksis

Akademiuddannelse - 10 ECTS 

Akademiuddannelse i Ledelse

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Modulet afsluttes med eksamen.

Prøveform: Mundtlig eksamen på 30 minutter kombineret med et praktisk produkt og disposition (maks. 2 sider).

Det praktiske produkt kan fx være en øvelse, en udstilling eller en videopræsentation, og skal vise dine evner til at omsætte teori til praksis.

Disposition skal være i stikordsform og danne grundlag for den mundtlige eksamen.

Studiesekretær

Camilla Andersen
21 37 21 30 - caan@ucl.dk