Positiv psykologi og trivsel

Akademiuddannelse - 5 ECTS 

Akademiuddannelse i Ledelse

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Modulet afsluttes med eksamen. 

Prøveform: Mundtlige prøve med baggrund i en individuel synopsis (maks. 4 sider). Synopsen skal indeholde problemstilling, metodevalg, teori, empiri og litteraturliste.

Studiesekretær

Camilla Andersen
21 37 21 30 - caan@ucl.dk