Det strategiske lederskab

Akademiuddannelse - 10 ECTS

Akademiuddannelse i Ledelse

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Kommer snart 

Modulet afsluttes med eksamen.

Prøveform: Mundtlige prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt (maks. 15 sider).

Projektet skal indeholde problemstilling, metodeovervejelser og metodevalg, analyse samt konklusion og perspektivering.

Studiesekretær

Camilla Andersen
21 37 21 30 - caan@ucl.dk