Teleskoplæsser

AMU-uddannelse 

Uddannelsen gennemføres af TEC og afholdes hos TEC Hvidovre, Stamholmen 195-215, 2650 Hvidovre

Efter gennemført uddannelse kan bl.a. deltageren:

 • aflæse lastdiagrammer
 • betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt herunder teleskoplæssere med krøjefunktion
 • afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt og anhugget korrekt, inden der løftes
 • vælge egnet palle-/løftetilbehør
 • gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for
 • tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

Efter gennemført uddannelse har deltageren bl.a. kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler, mandskabskurv og andre funktionsdele der kan tilkobles en teleskoplæsser
 • risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde
 • teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger
 • korrekt køre teknik herunder afpasning af hastighed og brug af forlæns-/baglæns-/krabbekørsel mv.
 • forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed

Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren føre teleskoplæssere i henhold til Arbejdstilsynets bek.nr. 1978 af 27/10/2021.

AMU-mål 48671 Teleskoplæsser – Certifikat – 5 dage