Deltagerliste

Deltagerlisten opdateres løbende med navn, titel, institution og e-mailadresse. Alle deltagere spørges ved tilmeldingen om de giver tilsagn til at deres navn mv. må fremgå af konferencens hjemmeside

Deltagerliste