Workshops - torsdag

Her kan du læse om torsdagens workshops. Du tilmelder dig konferencen og workshops på tilmeldingssiden.

CRISIIS – en måde at arbejde med Collaborative Online International Learning (COIL)

På workshoppen vil vi gennemgå, hvordan man kan arbejde med COILs med udgangspunkt i CRISIIS, et stort tværfagligt COIL med over 300 studerende pr. semester, som UCL er en del af.

Her vil vi komme ind på, hvordan man kan oprette et COIL, og komme med eksempler på både store og mindre COILs. Vi vil også gerne dele vores erfaringer med at arbejde på tværs af uddannelser og søjler i et internationalt perspektiv.

Arbejdet med COILs tilgodeser de ca. 80% af en studenterpopulation, der af forskellige årsager ikke har mulighed for et udlandsophold, men som via deltagelse i et COIL kan få et internationalt perspektiv på deres uddannelse.

COIL giver desuden studerende mulighed for at udvikle færdigheder og kompetencer gennem dialogen og samarbejdet med andre internationale studerende, som er grundlæggende kompetencer for alle studerende uanset fagområde.

Workshoppen giver er en praktik indføring i, hvordan man opstarter et COIL og faciliterer de studerendes læring.

Facilitatorer:

Anne-Sofie Hedengran Vedel, Lektor i socialt arbejde og international tovholder på Socialrådgiveruddannelsen,
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Camilla Søholm, Ledelseskonsulent og international koordinator - Afdeling for uddannelser til Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf,
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Lagkagen, The Chocolate box eller The Pretty Twin? Etablering og implementering af Exchange pakker

Udfasning og siden hen nedlukning af internationale uddannelsesudbud på UC’er og EA’er har skabt udfordringer for, hvordan man kan opretholde partnerskaber og dermed internationalisering og mobilitet for vores uddannelser og studerende.

Som konsekvens af den politiske beslutning om at nedlukke samtlige internationale uddannelser på KEA, udviklede vi på KEA en række koncepter for ”exchange pakker”, som i et vist omfang ville kunne opveje tabet af de internationale full degree programmer og sikre, at vi fortsat kunne tilbyde vores partnere et engelsksproget uddannelsesudbud til deres studerende, som ønskede at tilbringe et semester på KEA.

Kig forbi og hør mere om etablering og implementering af henholdsvis ”Lagkagemodellen”, ”The Chocolate Box” og The Pretty Twin”.

Facilitatorer:

Anne Dibbern, Hanne Vang Hansen & Andreas Berger, Internationale koordinatorer,
KEA – Københavns Erhvervsakademi

Hvordan giver vi alle lærerstuderende mulighed for at læse et studieophold i udlandet?

I bekendtgørelsen for ny læreruddannelse understreges det, at studerende skal have bedre mulighed for udlandsophold end de har i den tidligere læreruddannelse. Dette udfordres af, at der ikke findes valgfri ECTS i den nye læreruddannelse.

I den forbindelse arbejder læreruddannelsen på KP med mobilitetsvinduer på en ny måde, der forsøger at løse nogle af de strukturelle udfordringer, der er med at skabe plads til mobilitet.

De nye tiltag skal give alle studerende muligheder for et studieophold i udlandet, uanset hvilke fag de læser på læreruddannelsen. Med de nye tiltag udfordres tankegangen om, at et udlandsophold skal afspejle det, der læses hjemme 1:1.

Workshoppen sætter fokus på – og faciliterer diskussioner af:

  • Strukturelle udfordringer for mobilitetsvinduer og meritgivning – og forsøg på løsninger
  • Narrativer vedrørende studerendes udbytte af studieophold – og forsøg på at arbejde med disse.

Facilitatorer:

Sabine Lam, International koordinator, Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Rikke Pedersen, Chefkonsulent og faglig koordinator, Københavns Professionshøjskole

SustainComp - Sustainable Competences in Higher Education – hvordan har et Erasmus+ KA-220 Cooperation Partnership projekt været med til at involvere bachelorstuderende i I@H, COIL og udviklingsarbejde?

I perioden 2022-2024 samarbejder UCL og tre Erasmus+ partnere i et Erasmus+ KA-220 projekt, hvis hovedfokus udspringer fra Erasmus+ prioriteten ”Environment and fight against climate change”.

Med dette afsæt fokuserer projektet på udvikling af curriculum på bachelorniveauet og ’teacher training’ for undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på interkulturelle kompetencer, bevidsthed om bæredygtig udvikling, forbrugsvaner og livsstil, samt hvordan man kan understøtte handlekompetencer og adfærdsændringer.

Bachelorstuderende fra konsortiets videregående uddannelsesinstitutioner har været involveret i curriculum udviklings- og afprøvningsarbejdet undervejs.

Deltagerne på workshoppen vil få et øget kendskab til:

  • hvordan projektkonsortiet har arbejdet med involvering af studerende i udviklingsarbejdet af ’teacher training course’, samt afprøvning af tværfaglige og internationale curriculum
  • hvordan UCL og partnere har involveret studerende i pilotaktiviteter, samt
  • hvordan de udviklede materialer vil kunne indgå i andre internationale aktiviteter på UCL, blandt Erasmus+ partnere og interesserede i de kommende år.

Facilitatorer:

Heather D. Johannsen, Tværgående International Koordinator og Erasmus+ KA-220 Projektleder, Området for Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Solveig Gaarsmand, Lektor, Læreruddannelsen i Odense, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Thujetha T. Piratheepan, Adjunkt, Læreruddannelsen i Odense, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Internationale aktiviteters fremmende effekt for læringsmiljøet på Fysioterapeutuddannelsen, UC SYD i Esbjerg og Haderslev

De internationale aktiviteter foregår primært på 5. semester. Her er der mulighed for praktik i udlandet via Erasmus+ programmet, og der er mulighed for at tilvælge studietur med et ugeprogram ved en partner institution i Europa.

Fravælges studieturen, er der internationale aktiviteter på campus, så alle studerende stifter bekendtskab med internationalisering i større eller mindre grad.

De internationale aktiviteter bidrager til en øget følelse af ”belonging” og trivsel blandt de studerende.

De kommer retur med positiv feedback om både personlig og faglig udvikling og ser fysioterapi i en anden kontekst, hvilket oftest skaber mere tydelighed om den fysioterapeutiske identitet.

På workshoppen er det muligt at høre nærmere om de internationale aktiviteter, og hvad det bidrager med på uddannelsen – både fra en international koordinator og 1-2 studerende, som har været i udlandspraktik og på studietur.

Det vil være muligt at stille spørgsmål og måske få inspiration til, hvordan I selv kan arbejde med internationalisering.

Facilitatorer:

Katrine Oertel Frederiksen, Adjunkt og international koordinator, Fysioterapeutuddannelsen UC SYD

Emma Nielebock Hansen, 7. semesterstuderende på Fysioterapeutuddannelsen UC Syd

Claus Kongsted, 7. semesterstuderende på Fysioterapeutuddannelsen UC Syd