Workshops - fredag

Her kan du læse om fredagens workshops. Du tilmelder dig konferencen og workshops under tilmeldingssiden.

Studerendes deltagelse i International Week og betydningen heraf ift. inklusion og tilhørsforhold til uddannelsen

Workshoppen omhandler Socialrådgiveruddannelsens erfaringer med at være i Socnet98 netværket og den årlige tilbagevendende internationale uge, som netværket afholder.

Her deltager ca. 70 studerende fra hele Europa i en fælles international uge, og workshoppen vil se på de gevinster, deltagelse i International Week giver de studerende og underviserne, både dem der tager til udlandet og dem, der deltager hjemmefra som værter.

Vi vil inddrage studerende i workshoppen og tale om hvordan de inddrages i arbejdet omkring en International Week, og hvilken betydning det efterfølgende har for deres faglige og personlige udvikling på studiet, og om det har en betydning for deres tilhørsforhold og trivsel?

Vi vil se nærmere på:

  • Hvad får de studerende ud af at deltage i international uge?
  • Hvad får undervisere ud af at deltage i international uge?
  • Hvad får vi som uddannelsesinstitution ud af at være en del af et etableret netværk med 18 uddannelsesinstitutioner i 13 forskellige lande?
  • Hvordan kan en international aktivitet i form af en International Week være en katalysator for øget inklusion for de studerende på uddannelsen, så de føler sig mere som en del af et fællesskab?

Facilitatorer

Anne-Sofie Hedengran Vedel, Lektor i socialt arbejde og international tovholder på Socialrådgiveruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Det tværprofessionelle element (DTE) - et eksempel på et kortere tværprofessionelt mobilitetsforløb i udlandet hos VIA University College (VIA)

Workshoppen sætter fokus på, hvordan man styrker de studerendes interkulturelle kompetencer samt kompetencer inden for bæredygtighed gennem et tværprofessionelt forløb i udlandet.

Man får gennem workshoppen en indsigt i, hvordan VIA’s korte tværfaglige forløb, kaldet DTE, er opbygget og designet. Deriblandt hvordan tværfaglighed og kulturmøder understøtter bæredygtighed, og hvordan man kan rumme flere brede temaer i et sammenhængende forløb.

  • Hvilke kompetencer kommer i spil i forløbet?
  • Hvordan sikrer man faglig opbakning fra uddannelserne?
  • Hvordan håndterer man konkret det logistiske omkring samarbejdspartnere i udlandet og al logistikken, der er forbundet med forløbet?

Vi gennemgår hvilke overvejelser, der ligger til grund for at designe korte forløb, og hvorfor netop korte forløb understøtter inklusion ved at henvende sig til andre målgrupper end normalt.

Studerende, der har været på DTE-forløb i Tanzania og Rumænien, giver et indblik i hvad de har fået ud af forløbet.

Facilitatorer

Søren Iversen Hansen, lektor og international koordinator, Læreruddannelsen, VIA University College

Gitte Juul Johansen, Senior International Adviser, Global Engagement, VIA University College

Internationalisering og bæredygtig (ud)dannelse – muligheder og dilemmaer

Hvordan skaber og tilrettelægger vi en undervisning, som både bygger på demokrati og bæredygtighed?

Kan internationalisering bidrage til, at elever og lærere bliver mere opmærksomme på nutidens globale kriser og på betydningen af inddragelsen af både demokratiske og bæredygtige perspektiver i undervisningen?

Hvordan undgår man, at inddragelsen af globale perspektiver i et bæredygtigt perspektiv bliver for komplekse og dilemmafyldte til, at det er muligt at håndtere i en undervisningssituation?

Skal vi først og fremmest undervise om eller for bæredygtighed?

Hvorfor synes nogle, at det sidstnævnte er problematisk? Og hvordan underviser man i bæredygtighed på tværs af fag?

I denne workshop vil vi præsentere muligheder og dilemmaer i bæredygtighedsundervisning på baggrund af konkrete eksempler og erfaringer med undervisning og forskning på læreruddannelsen, Absalon.

Derefter vil vi invitere til en fælles refleksion over, hvilken didaktik og hvilke lærerkompetencer, der bedst understøtter undervisning om og for bæredygtighed, og der vil være inspiration til egen undervisning.

Facilitator:

Diana Rigtrup, Lektor ph.d., Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Ikke kun en dannelsesrejse – organisatorisk, struktureret læring fra internationale aktiviteter

Internationalisering er ikke kun at invitere mennesker hjem til en selv, men også at rejse ud og møde verden.

Men hvordan kan man som international koordinator hjælpe undervisere og andre medarbejdere med at få det bedste ud af træningsophold, konferencebesøg og andre internationale aktiviteter?

Hvordan fremmer man, at de indsigter, der bliver opnået, kommer hele organisationen til gode?

Hvad kræver det af forarbejde, støtte og efterbehandling?

På baggrund af et aktionsforskningsprojekt deler Andreas Bonven og Mikkel Lodahl fra Erhvervsakademi Dania konkrete værktøjer, strategier og råd til, hvordan man lykkes med denne komplicerede opgave.

Deltagerne får også tid til at arbejde med konkrete ideer fra deres egne organisationer og sparre med oplægsholderne og hinanden om disse.

Takeaways:

  • Forskningsbaseret viden om ledelse af vidensmedarbejdere på internationale ture
  • En specielt udviklet model til planlægning af egne initiativer
  • Sparring på et konkret projekt

Facilitator:

Andreas Fjord Bonven, lektor, Erhvervsakademi Dania

International Certificate: fokus på opnåelse og synliggørelse af de studerendes internationale kompetencer

Hør hvordan UCN, UiA og UCL synliggør deres studerendes internationale og interkulturelle kompetencer i et særligt bevis, der udstedes som tillæg til deres eksamensbevis. Beviset tydeliggør de kompetencer, som er opnået via Internationalisation@Home- og Internationalisation Abroad aktiviteter gennem hele uddannelsen.

På denne workshop kan du lære mere om, hvordan institutionerne har valgt at strukturere udstedelse af beviset og med dette har valgt at sætte fokus på flere internationale aktiviteter end det kendte udlandsophold, både over for de studerende og deres fremtidige arbejdsgivere.

Vi vil gerne hjælpe deltagerne med at reflektere over egne behov og muligheder for at sætte fokus på de kompetencer de studerende opnår igennem internationale aktiviteter og, potentielt, at inkludere endnu flere studerende i arbejdet med at få kortlagt deres internationale og interkulturelle kompetencer.

Facilitatorer:

Elena Federle, International Konsulent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Nastasja Robstad, Førsteamanuensis og koordinator for Norden, Universitetet i Agder (UIA), Norge

Ulla Stigaard Sørensen, International konsulent, Professionshøjskolen UCN