Bioanalytiker

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Bioanalytikeruddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Praktikportalen

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Semesterbeskrivelse

Semesterbeskrivelserne giver dig et overblik over temaer og fagligt indhold samt det ønskede læringsudbytte og prøveformer på bioanalytikeruddannelsens 7 semestre.

Semesterbeskrivelser

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Semesterbeskrivelsen for 7. semester er under udarbejdelse. Den bliver offentliggjort her på siden, når den er klar.

Formalia

Prøvereglement

 

Evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis for bioanalytikeruddannelsen ved UCL 2016-1019.

Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019

Evalueringspraksis for Bioanalytikeruddannelsen beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres.

Bioanalytikeruddannelsen, Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019.