Klinisk Vejleder

Diplommodul

Vil du arbejde med vejledning i forbindelse med den kliniske undervisning? Opnå værdifulde redskaber du kan bruge i dit arbejde som underviser og vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser.

Se datoer

Videreudvikl din underviser- og vejlederprofessionalitet og bliv klinisk vejleder!

Fagligt indhold 

Med udgangspunkt i dine erfaringer lærer du om lærings-, vejlednings- og didaktisk teori, samt hvordan du kan anvende dem i praksis med fokus på styrkelse og udvikling af den kliniske undervisning.

Du får viden om:

  • pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
  • underviser- og vejlederprofessionalitet
  • iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
  • læringsmiljø i klinisk undervisning
  • vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis.

Udbytte

Når du har gennemført Klinisk vejleder, svarende til 10 ECTS-point, kan du anvende betegnelsen klinisk vejleder.

Du lærer at sætte fokus på pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning samt at håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Efter Klinisk vejleder kan du:

  • analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv
  • iagttage, analysere, begrunde, vurdere og formidle klinisk undervisning
  • evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Klinisk vejleder er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som vejleder på en professionsuddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Se datoer

Forløb