Klinisk Vejleder

Diplommodul

Vil du arbejde med vejledning i forbindelse med den kliniske undervisning? Opnå værdifulde redskaber du kan bruge i dit arbejde som underviser og vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser.

Datoer og tilmeld

Videreudvikl din underviser- og vejlederprofessionalitet og bliv klinisk vejleder!

Fagligt indhold 

Som klinisk vejleder skal du forsøge at forstå de studerendes forudsætninger, for bedst at kunne guide dem. Derfor bliver der på dette modul taget udgangspunkt i dine egne erfaringer, og du vil lære om lærings-, vejlednings- og didaktisk teori, samt hvordan du kan anvende dem i praksis med fokus på styrkelse og udvikling af den kliniske undervisning. 

Derudover vil du lære hvordan du evaluere og bedømmer de studerende i forhold til de beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler. 

Du får viden om:

  • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning 
  • Underviser- og vejlederprofessionalitet 
  • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser 
  • Læringsmiljø i klinisk undervisning 
  • Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis 

Udbytte

Når du har gennemført Klinisk vejleder, svarende til 10 ECTS-point, kan du anvende betegnelsen klinisk vejleder.

Du lærer at sætte fokus på pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning samt at håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Efter Klinisk vejleder kan du:

  • Analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv 
  • Iagttage, analysere, begrunde, vurdere og formidle klinisk undervisning 
  • Evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler 

Uddannelsens forløb 

Klinisk vejleder uddannelsen strækker sig hen over 10-11 uger, hvor der er 2 undervisningsdage om ugen. Du har derfor mulighed for at arbejde ved siden af dit studie. 

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Klinisk vejleder er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som vejleder på en professionsuddannelse, det kan eksempelvis være sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf eller jordemoder, som netop varetager vejledning og undervisning i forbindelse med den kliniske undervisning. 

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb