Ergoterapeut

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Ergoterapeutuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Marianne Kaslund Studievejleder
Anne Karin Petersen Klinisk koordinator

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

Nyeste 

1. semester

2. semester

3. semester 

4. semester 

5. semester

6. semester 

7. semester 

Tidligere 

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

Oversigt over kliniske undervisningsperioder og møder ved Ergoterapeutuddannelsen.

Placering af kliniske undervisningsperioder

Møder for klinisk undervisning

Netværksmøder for kliniske undervisere

  • Erfamøde for kliniske underviserer på UCL afholdes umiddelbart i forlængelse af møder før før klinisk undervisning 4. og 5. semester. Der er ca. fire af disse møder om året. Varighed ca. 12.30 til 14.30. Annoncering kommer ud med dagsorden sendt fra Ergoterapeutuddannelsen.
  • Lokale netværksmøder for kliniske undervisere to gange om året fra ca. 09.00 til 14.00. De kliniske undervisere mødes på skrift på de forskellige arbejdspladser. Anne Boe Rossen, klinisk underviser på OUH udsender dagsorden og modtager tilmeldinger og afbud til disse møder.
  • Årsmøde for kliniske undervisere på landsplan. Annonceres via. ETF - Se klubben for kliniske undervisere.

Materiale til temadag 2021

Program for temadag 2021

Oplæg fra uddannelsesleder Kirsten Sørensen 2021

Materiale fra temadag 2020

Program for temadag 2020

Oplæg ved uddannelsesleder Kirsten Sørensen

Powerpoint - Notat

Oplæg fra Anette Jäger Laursen

Internationale studerende OUH - Internationalisation at Home

Oplæg fra Line Skaarup

Powerpoint - Arbejdsark

Oplæg fra Anne Karin Petersen

Powerpoint

 

Materiale fra temadag 2019

Program for temadag 2019

Opfølgning på udvalgte emner

Sårbare studerende

 

Materiale fra temadag august 2018

Program for temadag 2018

Oplæg om ny evalueringspraksis

Oplæg om 7-trins skala

Kvalitetssikring og kvalitetspraksis

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

For de kliniske undervisningssteder, som har indgået 3 årig kontrakt med Ergoterapeutuddannelsen, indsendes årligt, den 1. november, en årsrapport for de semestre, som det kliniske undervisningssted modtager studerende fra.

Evalueringsredskaber til kliniske undervisere ved ergoterapeutuddannelsen UCL.

Beskrivelse af god klinisk undervisning(LINK)

Evalueringsskemaer

Evaluering 1. og 2. semester

Spørgeskema til studerende

Evaluering 4. 5. og 6. semester

Evalueringsredskaber til kliniske undervisere ved ergoterapeutuddannelsen UCL. Fra september 2016 benyttes evalueringsskema udarbejdet til region og kommuner. De studerende får tilsendt evalueringsskema elektronisk via deres UCL-mail.

For de kliniske undervisningssteder, der ikke er tilknyttet elektronisk evaluering, kan evalueringsskemaet hentes her.

Evalueringsskema/Spørgeskema/Spørgeramme

Årsrapport

Beskrivelse af evalueringspraksis 2017-2020

Evalueringspraksis i UCL for klinisk undervisning
Evalueringspraksis i UCL for klinisk undervisning

Guide og supplerende evalueringer

Guide til spørgsmål til kliniske underviseres selvevaluering
Guide til selvevaluering af læringsmiljøet på det kliniske undervisningssted

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for evaluering i den kliniske undervisning

Kvalitetssikring af klinisk undervisning

Perioden 2020
Perioden 2019
Perioden 2018

Studiehåndbog

Studiehåndbog

Socialpædagogisk støtte (SPS)

Har den studerende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder behov for særlig støtte til at gennemføre uddannelsen søges SPS. Støtten er udelukkende hjælp til gennemførelse af en uddannelse. Den omhandler derfor alene tildeling af specialpædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige for at kunne følge undervisningen og gå til eksamen.

I relation til klinisk undervisning er følgende udarbejdet for studerende med fysisk, psykisk eller kognitive funktionsnedsættelser

Det er også muligt at søge om særlige prøvevilkår

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder vi efteruddannelse i Klinisk vejledning

Læs mere om vores efteruddannelse Klinisk Vejleder her.