Ergoterapeut

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Ergoterapeutuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Sarah Theilsø Morgan Klinisk koordinator
Dorthe Mygind Studievejleder

Studieordning og Bekendtgørelse

Find studieordning og uddannelsensbekendtgørelse på studiedokumentsiden for ergoterapeuter.

Studiedokumenter

Forpligtende aftaler og samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Forpligtende aftaler og samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til ergoterapiuddannelsen i Odense

Didaktiske metoder

Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen

Personlige læringsmål

Introduktion til personlige læringsmål, -refleksioner og egne læringsbehov.

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

På studiedokumentsiden finder du de seneste semesterbeskrivelser for ergoterapiuddannelsen

Studiedokumenter

Oversigt over kliniske undervisningsperioder og møder ved Ergoterapeutuddannelsen.

Placering af kliniske undervisningsperioder

Møder før klinisk undervisning

Netværksmøder for kliniske undervisere

  • Erfamøde for kliniske underviserer på UCL afholdes umiddelbart i forlængelse af møder før før klinisk undervisning 4. og 5. semester. Der er ca. fire af disse møder om året. Varighed ca. 12.30 til 14.30. Annoncering kommer ud med dagsorden sendt fra Ergoterapeutuddannelsen.
  • Lokale netværksmøder for kliniske undervisere to gange om året fra ca. 09.00 til 14.00. De kliniske undervisere mødes på skrift på de forskellige arbejdspladser. Tina Dølby, klinisk underviser ved Psykiatrien, Region Syddanmark, Middelfart udsender dagsorden og modtager tilmeldinger og afbud til disse møder.
  • Årsmøde for kliniske undervisere på landsplan. Annonceres via. ETF

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Alle kliniske undervisningssteder udarbejder i lige år en årsrapport ud fra data fra Rambøll.

Årsrapporten fremsendes til uddannelsen senest 1. november. De ulige år leverer de kliniske uddannelsessteder, en kort redegørelse, hvis der er spørgsmål, hvor der er sket et fald til under 4,0 i gennemsnit eller hvis et spørgsmål fortsat ligger under 4,0 i gennemsnit.

Evalueringsredskaber til kliniske undervisere ved ergoterapeutuddannelsen UCL.

Evalueringsskemaer

Evaluering 1. og 2. semester

Spørgeskema til studerende

Evaluering 4. 5. og 6. semester

Evalueringsredskaber til kliniske undervisere ved ergoterapeutuddannelsen UCL. Fra september 2016 benyttes evalueringsskema udarbejdet til region og kommuner. De studerende får tilsendt evalueringsskema elektronisk via deres UCL-mail.

For de kliniske undervisningssteder, der ikke er tilknyttet elektronisk evaluering, kan evalueringsskemaet hentes her.

Evalueringsskema/Spørgeskema/Spørgeramme

Årsrapport

Evaluering af praktiske studieaktiviteter følger Ergoterapeutuddannelsens evalueringspraksis. Se afsnit 3.

Skabelon til årsrapporten kan hentes i Praktikportalen under kliniskrelevante dokumenter/skabeloner.

Evalueringspraksis for Ergoterapeutuddannelsen

Kvalitetssikring af klinisk undervisning

Perioden 2022
Perioden 2021
Perioden 2020

mitUCL

mitUCL.dk er de studerendes informationssite på UCL.  

mitUCl.dk

Socialpædagogisk støtte (SPS)

Har den studerende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder behov for særlig støtte til at gennemføre uddannelsen søges SPS. Støtten er udelukkende hjælp til gennemførelse af en uddannelse. Den omhandler derfor alene tildeling af specialpædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige for at kunne følge undervisningen og gå til eksamen.

I relation til klinisk undervisning er følgende udarbejdet for studerende med fysisk, psykisk eller kognitive funktionsnedsættelser

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder vi efteruddannelse i Klinisk vejledning

Læs mere om vores efteruddannelse Klinisk Vejleder her.