Fysioterapeut

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Fysioterapeutuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Dorthe Fritsen Underviser, Klinisk vejleder fysioterapeutuddannelsen

Det der tidligere hed Samarbejdsaftalen hedder nu Forpligtende aftaler og samarbejde for kliniske undervisningssteder knyttet til Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

Læs om aftalen her

 

Overblik over placering af kliniske undervisningsperioder

Her kan du se placeringen af de kliniske undervisningsperioder på de forskellige semestre. 

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder vi efteruddannelse i Klinisk vejledning

Læs mere om vores efteruddannelse Klinisk Vejleder her.