Radiograf

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Radiografuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Raheis Rajalingam Klinisk koordinator

Samarbejde med klinikken

UCL samarbejder med klinisk praksis omkring den kliniske undervisning. 

Samarbejdsaftale
Uddannelsens samarbejdsaftale om klinisk undervisning - kommer i 2024

Faste aftaler og deadlines
UCL og klinikken har i fællesskab aftalt faste deadlines og flow omkring den kliniske undervisning. Disse er beskrevet her:
Faste aftaler mellem UCL og klinik

Regler og politikker
Radiografuddannelsen følger UCLs regler og politikker, herunder retningslinjer for adfærd, rygning, GDPR og seksuelle krænkelser. 
Du kan læse mere om dem her

Studerende med udfordrende uddannelsesforløb
Nogle gange går det kliniske uddannelsesforløb ikke helt som forventet og der er behov for et endnu tættere samarbejde mellem studerende, uddannelsesinstitution og klinik. Dette er bekrevet i følgende:

Retningslinje ved udfordrende forløb

Fordelingsnøgler

Nuklearmedicinsk studieretning

Kliniske prøver

De lange klinikperioder afslutted med en klinisk prøve. På 4.semester er det en intern prøve, mens det på 6.semester er en ekstern prøve med deltagelse af beskikket censor. 

Uddannelsens prøver tilrettelægges i slutningen af den kliniske periode og følger prøvekriterier som beskrevet i semesterbeskrivelsen. Derudover gælder følgende.

Kliniske prøver i radiografuddannelsen
Dette dokument er særligt henvendt til eksaminatorer og censorer som medvirker i de kliiske prøver på radiografuddannelsen. Det beskriver rammerne, herunder forventningsafstemning og regler for votering

Kliniske prøver i radiografuddannelsen

Særlige prøvevilkår
Studerende med funktionsnedsættelser eller andet modersmål end dansk har mulighed for at søge særlige prøvevilkår. Dette er beskrevet i følgende:

Særlige prøvevilkår

Radiografuddannelsens retningslinjer

Evaluering af klinisk undervisning

Kvalitetssikring af den kliniske undervisning sker gennem skrift og mundtlig evaluering på klinikstedet.

Uddannelsens følger evalueringspraksis for sundhedsuddannelserne i UCL.

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder vi efteruddannelse i Klinisk vejledning

Læs mere om vores efteruddannelse Klinisk Vejleder her.

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

I Radiografuddannelsen er alle læringsudbytters niveau beskrevet ved hjælp af SOLO taksonomien. SOLO står for structure of observed learning outcomes, og taksonomien er udviklet af australierne Biggs og Tang. Taksonomiens udgangspunkt er at beskrive, hvordan kompleksiteten af det lærte udvikler sig efterhånden, som vi bevæger os mod nye niveauer.

Uddannelsen har udarbejdet en oversigt over verber, som med fordel kan anvendes sammen med semesterbeskrivelserne for at tydeliggøre niveaustigningerne mellem de enkelte semestre.

Studerende introduceres og informeres via mitucl.dk

Følgende viser aftale om information til/fra klinisk praksis ved udlandsophold