Radiograf

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Radiografuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber

Katrine Borg-Hansen Uddannelsesleder Radiografuddannelsen

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Semesterbeskrivelserne giver dig et overblik over temaer og fagligt indhold samt det ønskede læringsudbytte og prøveformer på radiografuddannelsens 7 semestre.

Semesterbeskrivelser

1.semester.

2.semester.

3.semester.

4.semester.

5.semester.

6.semester (N).

6.semester (R).

6.semester (S).

7.semester.

Studiehåndbog

Elektronisk Studiehåndbog - Radiografuddannelsen

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder vi efteruddannelse i Klinisk vejledning

Læs mere om vores efteruddannelse Klinisk Vejleder her.