Kliniske uddannelsessteder indenfor somatisk sygepleje

Kliniske uddannelsessteder: Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Nyborg Sygehus, Sygehusenheden Ærø.

Odense Universitetshospital
Godkendelse af klinisk uddannelsessted

Evaluering af klinisk undervisning 2018

Svendborg Sygehus
Godkendelse af klinisk uddannelsessted

Evaluering af klinisk undervisning 2018

Nyborg Sygehus
Godkendelse af klinisk uddannelsessted

Evaluering af klinisk undervisning 2018

Sygehusenheden Ærø
Godkendelse af klinisk uddannelsessted

Evaluering af klinisk undervisning 2018