Sygeplejerske Odense

Klinisk undervisning

Siden retter sig til vores samarbejdspartnere i klinikken, som samarbejder med Sygeplejerskeuddannelsen om de kliniske undervisningsperioder i uddannelsesforløbet. Her kan du blandt andet finde formelle uddannelsesdokumenter, oversigt over kliniske undervisningsperioder, oplysninger om praktikportalen og evalueringsredskaber.

Lise Kofoed Underviser, Klinisk koordinator Sygeplejerskeuddannelsen Odense

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende praktikportalen

Praktikportal

Vejledning til brug af Praktikportalen

Løbende ny information fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense målrettet de kliniske uddannelsessteder.

Sidste nyt fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Datoer for interne og eksterne prøver
Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense
Oversigt over møder mellem klinisk og teoretisk uddannelse

Arrangementer

Temamøde for kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige den 17. april 2024

Møder og temadage

Referat/powerpoint fra temamøde med kliniske vejledere den 17. april 2024
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 20. februar 2024
Referat/powerpoint fra temamøde med kliniske vejledere den 28. November 2023
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 22. august 2023
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 24. maj 2023
Referat fra temamøde med kliniske vejledere den 17. april 2023
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 20/2 2023
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 15/12 2022  
Referat/Powerpoint fra temamøde den 11. oktober 2022
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 22/8 2022
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 9/5 2022
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 22/2 2021
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 4/5 2021
Powerpoints fra temamøde den 22/2 2021
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 16. november 2020

Referat fra temamøde med kliniske vejledere den 3. marts 2020
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 27. april 2020
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 10. februar 2020
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 9. december 2019
Powerpoints fra temamøde den 2/12 2019
Powerpoints fra temamøde den 1/10
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den. 19. august 2019
Referat fra møde i Fagligt Pædagogisk Udvalg den 15. maj 2019
Materiale fra Temamøde med kliniske vejledere den 20. februar 2019
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 31. januar 2019

Information til kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Klinik 1. semester

De tre ugers klinik på første semester er placeret i henholdsvis uge 47, 48, 49 i efteråret og 18, 19, 20 i foråret.

Kliniske og teoretiske studier i 2016-uddannelsen

Klinikforløb for studerende

Årshjul

Årshjul: Indgivelse, oprettelse og offentliggørelse af klinikpladser

Årshjul for kliniske vejledere: Afvikling af eksamen og obligatoriske studieaktiviteter

Årshjul for kliniske vejledere: Uploade materiale i praktikportalen

Kliniske og teoretiske studier i udlandet

Det er også muligt for sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense at tage dele af deres kliniske og teoretiske studie i udlandet. Læs mere her.

Værdigrundlag

Værdigrundlag og dannelsesideal

Information om de kliniske uddannelsessteder ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Kliniske uddannelsessteder

Som en del af uddannelsen skal sygeplejestuderende i klinik. Af oversigten fremgår det på hvilke semestre og i hvilke uger der er klinik. Det tilstræbes, at studerende kommer på samme kliniske uddannelsessted på 1. og 2. semester.

  Forår Efterår
     1. semester Uge 18-20 Uge 47-49
     2. semester Uge 6-16 Uge 35-45
     3. semester Uge 17-26 Uge 46-4
     4. semester Uge 9-16 Uge 38-45
     6. semester Uge 6-26 Uge 35-4

Der er fastsat følgende krav for klinikker sygeplejestuderende skal have: Somatik (medicinsk og kirurgisk sygepleje), Primær sygepleje, Psykiatrisk sygepleje (behandlingspsykiatri eller socialpsykiatri), forløb med børn/barsel/obstetrik.
For ordinære studerende betyder det at de skal i somatik to gange, i primær en gang og i psykiatri en gang.
Merit-studerende med SSA-baggrund har merit for klinik på 1., 2. og 3. semester. De skal enten i somatik to gange eller en gang i somatik og en gang i primær.

Kliniske uddannelse indenfor somatisk sygepleje
klinik på

OUH

Kliniske uddannelse indenfor primær sygepleje

Den kliniske uddannelse indenfor psykiatrisk sygepleje

Kliniske og teoretiske studier i udlandet

Det er også muligt for sygeplejerskestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense at tage dele af deres kliniske og teoretiske studie i udlandet.

Godkendelse af kliniske undervisningssteder

Procedurer for godkendelse af klinisk undervisningssted

Ansøgningsblanket

Blanket til kommunerne og socialpsykiatrien

Blanket til OUH og regionspsykiatrien

Kommunerne og socialpsykiatrien – eksempel

OUH og regionspsykiatrien – eksempel

Studieordning og Bekendtgørelse

Find studieordning, semesterbeskrivelser og uddannelsensbekendtgørelse på studiedokumentsiden for sygeplejersker.

Studiedokumenter

Her finder du litteraturlister fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Semesterlitteratur / Studieplaner

Hold SYO-F24

1. semester: Litteratur - Studieplan

Hold SYO-E23

1. semester: Litteratur - Studieplan

2. semester: Litteratur - Studieplan

Hold SYO-F23

1. semester: Litteratur - Studieplan

2. semester: Litteratur - Studieplan

3. semester: Litteratur - Studieplan

Hold SYO-E22

1. semester: Litteratur - Studieplan

2. semester: Litteratur - Studieplan

3. semester: Litteratur - Studieplan

4. semester: Litteratur - Studieplan

Hold SYO-F22

1. semester: LitteraturStudieplan

2. semester: Litteratur - Studieplan

3. semester: Litteratur - Studieplan

4. semester: Litteratur - Studieplan

5. semester: Litteratur - Studieplan

Hold SYO-E21

1. semester: LitteraturStudieplan

2. semester: Litteratur - Studieplan

3. semester: Litteratur - Studieplan

4. semester: Litteratur - Studieplan

5. semester: Litteratur - Studieplan

Hold SYO-F21

1. semester: LitteraturStudieplan

2. semester: Litteratur - Studieplan

3. semester: LitteraturStudieplan

4. semester: Litteratur - Studieplan

5. semester: Litteratur - Studieplan

7. semester: Studieplan

Hold SYO-E20

1. Semester: Litteratur - Studieplan

2 semester: LitteraturStudieplan

3. semester: Litteratur - Studieplan

4. semester: LitteraturStudieplan

5. semester: Litteratur - Studieplan

7. semester: Litteratur - Studieplan

Modul/semester litteratur, studieplaner/semesterplaner, generel og individuel studieplan, dialogmøder, dokumentation af deltagelsespligt og tavshedspligt, medicinsk håndtering, retningslinjer ved prøver og klager.

Studieordning

Studieordning 2016 (Revideret 15. januar 2021)

Studieplaner og semesterlitteratur

Studieplaner og semesterlitteratur til Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Generel og individuel studieplan
Skabelon til Individuel klinisk studieplan 2016
Generel klinisk studieplan

Dialogmøder

Retningslinje dialogmøde
Indkaldelse til dialogmøde
Notatark fra dialogmøde

Dokumentation og deltagelsespligt

Deltagelsespligt i klinisk uddannelse, 2016 uddannelsen

Retningslinjer lægemiddelhåndtering

Retningslinjer for sygeplejerskestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering

Retningslinjer ved prøver og klager

Prøvekriterier Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg
Eksaminatorrollen ved interne kliniske prøver
Klager i forbindelse med klinisk undervisning ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg

Formalia omkring tilrettelæggelsen af Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Moduler/semesterbeskrivelser

Modul/semesterlitteratur og studieplaner Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Prøver

Prøvekriterier Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse

Studieordning

Lov om professionsbacheloruddannelser
Lov om autorisation

Problembaseret læring

At lære sygepleje – pjece om problembaseret læring på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Information for kliniske vejledere tilknyttet Nursing Europe.

I januar 2007 iværksatte University College Lillebælt (UCL) projekt Nursing Europe i samarbejde med de kliniske uddannelsessteder. Det gælder de tre sygeplejerskeruddannelser i Svendborg, Odense og Vejle samt de daværende Uddannelsesråd for Sygeplejerskeuddannelserne ved UCL, der repræsenterer de kliniske praktiksteder tilknyttet de tre uddannelser.

Guidelines for nurse students' participation in administration of medicine
Nøglepersoner tilknyttet Nursing Europe
Principper for tildeling af indrejsende studerende tilknyttet projekt nursing Europe
Samarbejdsaftale mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Fredericia-, Kolding-, Vejle Kommune omkring kliniske uddannelsespladser til internationale studerende

Etiske retningslinjer

De sygeplejeetiske retningslinjer findes ikke på engelsk. I stedet henvises til International Council of Nurses (ICN).

Code of Ethics for Nurses

Udvikling af internationale og interkulturelle kompetencer

Internationale og interkulturelle kompetencer
International and intercultural competences

Tavshedspligt

Alle uddannelsessøgende inklusiv de internationale studerende vil i forbindelse med deres praktikophold på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at alle uddannelsessøgende skal være opmærksomme på, hvad de videregiver af oplysninger. De skal derfor indgå en tavshedserklæring.

På deres første praktikdag på OUH skal de internationale studerendeunderskrive og fremvise “Confidentiality Agreement” via Plan2learn.

Første gang, de studerende påbegynder en praktik, skal de tilmelde sig kurset tavshedserklæring. Ved de efterfølgende praktikophold på OUH skal de fremvise den mail, som de har modtaget fra plan2learn. Mailen fungerer som dokumentation på deres tavshedserklæring.

Det svære forløb

Retningslinjer for dialogmøde – international studerende
Indkaldelse til dialogmøde – Nursing Europe
Notatark til dialogmøde – Nursing Europe

Studiemetoder

Internationale studerende ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Odense og Vejle, får nu mulighed for sammen med praktikstedets danske studerende at arbejde med forskellige studiemetoder i løbet af den kliniske undervisningsperiode.

De tre metoder er

Disse redskaber skal hjælpe den internationale studerende med

  • At skabe overblik og struktur over den kliniske undervisningsperiode
  • At indgå i læringsfællesskab med andre studerende
  • At blive aktiv udøver af sygepleje
  • At udvikle handlekompetencer i forhold til mål for perioden
  • At skabe refleksion før, under og efter egne sygeplejehandlinger

Studiemetoderne findes både i en dansk og engelsk udgave.

Generelt

Confidentiality agreement
Evaluation of the students professional outcome – grading comment
Evaluation of clinical placement
Indsamling af data – dansk
Indsamling af data – engelsk
MRSA test
Orientation on the first day in clinical practice
Plejenotater – dansk
Plejenotater – engelsk
Praksisbeskrivelse – dansk
Praksisbeskrivelse – engelsk
Studieplan
Studyplan

Information omkring muligheder for at skrive bachelorprojekt i samarbejde med sygeplejepraksis.