Indhold

Indholdet i netværksmøderne kan både være konkrete eller generelle problemstillinger, som er knyttet til undervisning, vejledning og bedømmelse af de studerende på de kliniske uddannelsessteder.

Indholdet bliver således fleksibelt og lokalt afpasset. Det kunne fx dreje sig om drøftelser af modulbeskrivelserne, eksaminatorfunktionen eller medicinhåndtering. Mødedeltagerne kunne også diskutere lokale sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter og indsatsområder i klinisk praksis eller etiske retningslinjer – eksempelvis i relation til dataindsamling, medicingivning og elektronisk journalføring.

Der er også mulighed for at diskutere, hvordan man inddrager ny viden i den teoretiske og kliniske del af undervisningen.

Der er mange muligheder – og kun fantasien og interessen sætter grænserne for, hvad netværket kan hjælpe dig og dine kolleger med at få belyst.