Pædagogisk netværk

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er et samarbejde mellem kliniske vejledere og undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. 

Netværket skal øge kvaliteten af sygeplejerskeuddannelsen ved at bygge bro mellem den teoretiske og kliniske del af uddannelsen gennem udvikling af det direkte samarbejde mellem de kliniske vejledere og underviserne.

Samarbejdet skaber en dialog om pædagogiske og sygeplejefaglige emner, og i fællesskab drøfter vi koordinering af den teoretiske og kliniske del af undervisningen. Det bliver naturligt at have en kontinuerlig udveksling af erfaringer og viden. Til gensidig inspiration.

Netværket er et fristed, hvor vi har plads til at udveksle erfaringer og meninger i en åben og tillidsfuld atmosfære – og hvor udviklings- og forskningsprojekter kan diskuteres.

På disse sider kan du læse alt om Netværk for Pædagogisk Samarbejde og finde ud af, hvordan du kan deltage.