”Et godt sted at være – et godt sted at lære ”

Et afgangsprojekt med hverdagen i folkeskolen som omdrejningspunkt.

af Anja Lund

Her stilles skarpt på sammenhængen mellem det, at levere en tilfredsstillende kerneydelse og at trives i sit job. Udgangspunktet tages i sekundære, kvantitative data i form af aktuelle målinger fra en trivselsmåling blandt personalet, samt testresultater og CEPOS undersøgelsen. For at underbygge og uddybe disse hårde facts, ses også på primære kvalitative data gennem interviews, da disse giver en mulighed for at komme bagom de svar, der ligger til grund for de førnævnte tests og målinger. Den nævnte problematik belyses yderligere ved, at der i opgaven sættes fokus på, hvorledes forandringerne har betydning. Hvad er det der gør, at vi som skole er nødt til at forandre os, hvilke drivkræfter spiller ind og hvad betyder den modstand vi møder?