Analyserapport

Titel: Bygningskonstruktørers kompetencebehov og efter og videreuddannelse

Teknologisk Institut har udarbejdet en analyse af kompetencebehov samt efter- og videreuddannelsesbehov inden for byggeriet. Analysen er gennemført for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) på vegne af et konsortium, der omfatter udbydere af konstruktøruddannelsen i Danmark, Dansk Industri, Konstruktørforeningen, Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut.

Analysen er gennemført i første halvdel af 2018 som led i projektet ”Styrkelse af muligheder for efter- og videreuddannelse for bygningskonstruktører”, der er bevilget ved ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriets pulje til analyse og udvikling af nye uddannelser eller uddannelseselementer for bygningskonstruktører m.fl.