Udvikling af kompetenceforløb

Du kan på siden finde de forskellige kompetenceforløb og deres endelige rapporter samt præsentationerne fra de afholdte seks workshops i forbindelse med projektet.

Udvikling af kompetenceforløb

Projekt 1 - Diplomkursus i Digitalisering og Build 4.0
Projekt 2 - Diplomkursus i Cirkulær byggeri
Projekt 3 - Kandidatuddannelse i Renoveringsledelse
Projekt 4 - Brobygning mellem kandidatuddannelse i Informatik og Ledelse og Konstruktøruddannelsen
Projekt 5 – Diplomkursus i ”Implementering af metoder og værktøjer, til optimering af projekteringsprocessens digitale værdikæde"
Projekt 6 - Diplomkursus i ”Byggeplads med et jævnt arbejdsflow samt et godt arbejdsmiljø”
Projekt 7 - Diplomkursus i Bæredygtig renovering
Projekt 8 - Diplomkursus i Øget værdi gennem brug af VDC
Den færdige slutrapport

Evalueringsrapport for: Styrkelse af muligheder for efter- og videreuddannelse for bygningskonstruktører