Science og Leg

Sciencepraksisser og legekvaliteter

Denne antologi giver redskaber til legende og undersøgende tilgange til science i dagtilbud

Af Linda Ahrenkiel, Helle Hovgaard Jørgensen og Morten Rask Petersen

Nøj, det' legekvaliteter! Det' de handlinger, der kendetegner legende tilgange

Begrebet legekvaliteter kan nuancere dit sprog om leg og give dig blik for, hvilke legende handlinger børn kan udøve, og som kendetegner en legende tilgang

Nøj, det’ sciencepraksisser! Det’ de handlinger, der kendetegner undersøgende tilgange

Sciencepraksisser er et værktøj, der kan nuancere dit sprog om science og give dig blik for, hvilke 11 handlinger børn i dagtilbud typisk udøver i situationer med science, og som kendetegner en undersøgende tilgang

Legekvaliteter i sciencesituationer

Denne artikel udfolder hvordan legekvaliteter kan være til stede i sciencesituationer. Legekvaliteter kan bruges som et planlægnings- og refleksionsværktøj over situationer med science, så det legende bliver grundlæggende

Naturfænomener og begreber

En sciencetilgang vægter en undersøgende tilgang til natur og naturfænomener. Men hvad er et naturfænomen? Og hvilke naturfænomener erfarer børn i dagtilbud typisk? Det forklarer denne artikel

Så sagde vi, at... : Sprog og kommunikation i science og leg

Gennem sproget kan du understøtte børns nysgerrighed og fremme en undersøgende tilgang. Artiklen her beskriver, hvordan du kan knytte ord, begreber og sætninger til situationer om natur og naturfænomener med børn

Typer af science i dagtilbud: Show, slow og spontant

Hvad er science, og hvornår deltager børn i situationer med science? Denne artikel ser nærmere på, hvordan science kan inddeles i forskellige typer, som vi kalder show science, slow science og spontan science

Vandglassenes lyde: Lyd som eksempel på spontan science

I denne artikel kan du læse om begrebet spontan science, som er en af de måder, science kan udspille sig på. Spontan science opstår oftest med udgangspunkt i børnenes undren og nysgerrighed

Hvem spiser solen? Solformørkelsen er et eksempel på show science

Show science handler om fænomener og begreber, som introduceres til børnene af de voksne. Det er en oplagt form for science til at lade børnene stifte bekendtskab med et fænomen eller et begreb for første gang

Fra haletudse til frø: Dyrs livscyklus som et eksempel på slow science

Sciencetypen slow science lader børnene få erfaringer med et naturfænomen, som udvikler sig over længere tid. Pædagogen spiller en vigtig rolle som den, der har overblik over aktivitetens begyndelse, midte og slutning

Sciencemiljøer med legekvaliteter

Det fysiske sciencemiljø er alle de elementer i de fysiske omgivelser omkring børn, som understøtter en sciencetilgang. Dvs. børns mulighed for at erfare gennem legende og undersøgende tilgange, som åbner for aktiv inddragelse af naturen og naturfænomener

Nøj, det’ kuglebaner, der bringer forskellige legekvaliteter i spil

Det fysiske sciencemiljø kan understøtte børns interaktion med en sciencetilgang, der vægter en undersøgende tilgang og inddrager naturen og naturfænomener aktivt. F.eks. med en kuglebane som legemedie

Vi leger med magneter

Magneter kan bringe forskellige sciencepraksisser og legekvaliteter i spil. Casen i denne artikel illustrerer desuden, hvor vigtigt det er at have blik for at sanse forskelle med de yngste børn for at understøtte deres interaktion med en sciencetilgang

Naturen undersøges med sciencepraksisser

Denne artikel giver et eksempel på, hvordan det pædagogiske personale kan tage udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og understøtte dem i den undersøgende tilgang

At rutsje - et naturfænomen, børn møder med kroppen 

I denne artikel ser vi nærmere på naturfænomenet at rutsje og begrebet gnidningsmodstand, som børn i en ganske tidlig alder stifter bekendtskab med i form af kropslige erfaringer med en rutsjebane som legemedie

Sandkassen er fyldt med sciencepraksisser og legekvaliteter 

Denne artikel illustrerer, hvordan pædagogisk personale kan bidrage til et sciencemiljø, der understøtter børns interaktion med en sciencetilgang, der vægter en undersøgende tilgang, som åbner for en aktiv inddragelse af naturen og naturfænomener.

Nøj, det’ teknologi! Det’ fyldt med sciencepraksisser!

Denne artikel belyser, hvad teknologi kan være i børns hverdag i dagtilbud, hvordan vi kan bruge det, og hvilke sciencepraksisser, programmerbare teknologier kan bringe i spil.