Om projektet

- legende tilgange til science-orienterede læringsmiljøer i dagtilbud

Science og leg er et forsknings- og udviklingsprojekt der bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener og begreber samt teknologi i relation til læreplanstemaet natur, udeliv og science.

I projektet samarbejder UCL med tre kommuner. Sammen bliver vi klogere på hvilke science praksisser, der er kendetegnende i en undersøgende tilgang. Vi undersøger og udforsker hvilke legekvaliteter science typisk har omgang med og arbejder med at udvikle science området så det i højere grad har omgang med forskelligartede legekvaliteter. Samtidig undersøger vi også hvad der faktisk ligger i sciencebegrebet, når det anvendes i dagtilbud.

Det er målet at styrke kvaliteten af science-orienterede læringsmiljøer, hvor børnenes naturlige nysgerrighed er udgangspunktet for fælles, legende undersøgelser.

5 facts om Science og leg

  • 3-årigt projekt som løber fra 1. juli 2020 til 30. juni 2023
  • Kombineret forsknings-og udviklingsprojekt i samarbejde med tre kommuner (Vejle, Odense og Kerteminde)
  • Projektet er består af en kombination af workshops og øvebaner med besøg fra forskerne i praksis. De tematiske workshops udvikles i samspil med behovet fra praksis og udfordringer fra teorien
  • En induktiv tilgang til at identificere og beskrive sammenhængen mellem science og leg
  • Et fokus på materialiteters betydning for science og leg gennem udvikling af sciencekasser til dagtilbud
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.