Didaktiske overvejelser

Smitten stiger stødt i Danmark, og derfor kan man som underviser allerede nu stå i en situation, hvor nogle af de studerende er forhindret i at møde op. At undervise en gruppe studerende på 2 forskellige præmisser er selvsagt en stor udfordring, og kan være vanskeligt at gennemføre, uden et kvalitetstab fra begge grupper.  

Med deltagelse af både fremmødte og online-studerende kan det betragtes som en udvidelse af læringsrummet, hvor præmissen er, at hele undervisningen skal designes til at rumme online-studerende. Man kan derfor med fordel skele til nogle e-didaktiske principper i sin planlægning, og helt overordnet starte med at være opmærksom på, hvad der tilrettelægges som synkrone aktiviteter, og hvad der kan foregå asynkront. Begge former har deres styrker, men også svagheder, som man nødvendigvis må opveje for i sin planlægning. 

Herunder har vi derfor oplistet nogle didaktiske greb, du med fordel kan tænke ind i tilrettelæggelsen af undervisningen, så studerende, der af den ene eller anden årsag ikke kan møde op til undervisningen, stadig har mulighed for at deltage. 

Find yderligere inspiration til din digitale undervisning i vores inspirationskatalog:

Flip din undervisning 

Det er en udfordring for den studerende og underviser, hvis der skal holdes et synkront oplæg til begge grupper studerende. Dels kan den tekniske opsætning af kamera/mikrofon være svær at håndtere, og der er risiko for, at de online-studerende får en dårlig oplevelse.

Gør derfor dine oplæg tilgængelige, så de kan tilgås asynkront. På den måde kan du stadig lave dit oplæg og have løbende dialog med de fremmødte og have fokus hos dem, uden at være besværet med opsætning af udstyr, manglende lyd/billede hos studerende etc. Optagelserne gør det også muligt at praktisere flipped learning, hvor de studerende introduceres til indhold som forberedelse og anvender undervisningstiden til at arbejde med stoffet. 

Godt tip:

På studietube.dk findes der gode værktøjer til at lave asynkrone oplæg: Screencast til skærmoptagelser og Wevideo til redigering. Vejledninger til alle studietubes programmer findes på studietube.dk.

Online spørgetimer (synkron) / diskussionsforum (asynkron)

Som online-studerende bliver du nemt afkoblet fra dialogen i klasserummet, og online-studerende vil oftest holde sig tilbage med eventuelle spørgsmål, og have svært ved at følge med, hvis der bliver stillet spørgsmål eller diskuteret under et oplæg.

Gode tips:

Tilbyd derfor afgrænsede online spørgetimer, hvor online-studerende har mulighed for at stille spørgsmål til dagens oplæg/emne.  

Tilbyd de studerende et sted, hvor de skriftligt kan stille spørgsmål, og du kan besvare løbende. Det kan f.eks. være diskussionsværktøjet på itsLearning eller et delt dokument på Google/Office365.

Gruppebaserede opgaver

Online-studerende føler sig nemt afkoblet fra fællesskabet og føler sig isoleret, når de ikke kan deltage på fod med de andre. Derfor kan arbejdsopgaver i forbindelse med undervisningen med fordel struktureres som gruppeopgaver, hvor online-studerende enten sættes sammen i grupper, hvis der er tilstrækkeligt med studerende hjemme, eller fordeles ud i grupper blandt de fremmødte, hvor de kan deltage gennem en medstuderendes PC.

Godt tip:

Overvej at anvende breakout rooms til gruppedelen, så alle, både dem der er i klassen, og dem der er med online, deltager i gruppearbejde via breakout rooms. Altså alle de studerende er i breakout rooms på hver deres pc. På den måde sparer du studiegrupperne for, selv at skulle organisere onlinemøderne.

Online feedback/vejledning

Feedback er essentielt i almindelighed, og for online-studerende i særdeleshed. Det er særligt sårbart for den online-studerendes motivation, hvis der ikke gives tilstrækkelig feedback på det arbejde, vedkommende sidder med hjemme. Tilbyd feedback og vejledninger som online-møder. Erfaringer fra nedlukningen viser, at vejledning var en af de aktiviteter, der blev vurderet til at fungere særligt godt via online-møder. Lav eventuelt nogle vejledningstider i tidsrum, der passer dig og lad de studerende booke sig ind.

Gode tips:

Både Teams og Zoom er gode, anvendelige værktøjer, når du skal lave en online-vejledning. 

Når de studerende afleverer opgaver i itslearning, er der mulighed for at give feedbacken asynkront. Der er ligeledes mulighed for at facilitere peer-feedback. Læs mere her