Kompetenceudvikling

UCL ønsker at undervisere udvikler deres digitale kompetencer. Medarbejdere i Digitalisering og IT hjælper gerne med denne udvikling. Der udbydes online kurser, korte webinarer og læringscirkler og i adjunktprogrammet undervises i digital didaktik og produktion af digitale læremidler.