Kompetenceudvikling

UCL ønsker at undervisere udvikler deres digitale kompetencer. Medarbejdere i Digitalisering og IT hjælper med denne udvikling. De udbyder online kurser via Kompetencehylden samt korte webinarer og de faciliterer læringscirkler.

Læs mere om:

Digitalisering og IT

Kompetencekataloget

Adjunktundervisning

Læringscirkler