Kompetencekataloget

Med baggrund i Pejlemærke 3 "Vi forstår, anvender og udvikler teknologi", erfaringer fra efteråret 2020 og datagrundlaget fra "Afdækning af underviseres generiske digitale kompetencer", udbydes en række kompetenceforløb og quickkurser i Kompetencekatalog 2.0, foråret 2021. Med kompetencekataloget 2.0 understøttes undervisernes videreudvikling af digitale kompetencer og teknologiforståelse, med det formål at kunne bidrage til at øge kvaliteten af de studerendes undervisning og læring med nye digitale undervisningsformater. Samtidigt er formålet med kataloget at gøre UCL modstandsdygtige, såfremt der skulle komme nye restriktioner ift. fysisk tilstedeværelse i efteråret 2021.

 

Fra nødundervisning til blended learning

For at fremme kvaliteten i den daglige digitale undervisning, vil det være relevant at dykke ned i forståelse og anvendelsen af blended learning som undevisningsdesign. Formålet med kompetenceforløbene er at udbyde en række forskellige forløb målrettet adjunkter og lektorer, som kan være med til at udvikle kvalifikationer i relation til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsaktiviteter i blended learning formater. Derved gives der bedre muligheder for de studerendes læring, ligesom forskelligartede former for feedback fra underviser og medstuderende fremmes.

 

Uddannelsesrettede kompetenceforløb

Målrettede og tilpassede kompetenceudviklingsforløb til en specifik uddannelse kan imødekommes ved at rette henvendelse til projektlederen.

 

Projektleder

Peder Møgelvang Pedersen
Digitalisering og IT - Projekter & Udvikling
Mobil: 23 83 81 83
Mail: pmpe1@ucl.dk