Lydstudier

Hvis du gerne vil producere lydklip eller hele podcasts af høj kvalitet, har du gode muligheder. UCL har producenter ansat, som er dygtige til at vejlede dig, både i vores lydstudier og hvis du ønsker at optage lyd andetsteds. For eksempel i et professionslaboratorium eller ude i praksis.

Når man skærer billedsiden fra og blot lader modtageren lytte til en formidling, bliver lyden langt mere intens og fokus skærpes væsentligt.

Studieoptagelser er fine til optagelse af interviews eller dialog, hvor det talte ord er vigtigt at få frem.

Laboratorie- og praksis lydoptagelser er gode til at fange lydbilleder, altså det der kan sætte gang i lytterens fantasi og forestillingsverden. Altså der, hvor I kan præsentere virkeligheden for jeres studerende.

Man kan med fordel klippe studieoptagelser og lyde optaget i et professionslaboratorie eller i praksis sammen, for at optimere lytterens oplevelse.