Seneste nyt om coronavirus til studerende

Set i lyset af smitte-udviklingen af COVID-19 i Danmark har regeringen besluttet, at alle studerende på videregående uddannelser sendes hjem nu og i foreløbig to uger frem fra fredag den 13. marts 2020.

Dato: 12.03.2020 - Forfatter: Kasper Duus

Kære studerende på UCL

Set i lyset af smitte-udviklingen af COVID-19 i Danmark har regeringen besluttet, at alle studerende på videregående uddannelser sendes hjem nu og i foreløbig to uger frem fra fredag den 13. marts 2020.

Det er en helt ny situation for os alle, og som studerende er det vigtigt, at du holder dig løbende orienteret om både studieforhold på UCL og generelle anbefalinger fra myndighederne. For UCL’s vedkommende henviser vi til ucl.dk/corona for generelle informationer, mens du på ItsLearning kan finde konkrete planer for og informationer om din undervisning.

Adgang
Alle UCL’s campusser lukker fra og med fredag den 13. marts kl. 12. Det betyder, at man som studerende ikke skal møde op på campus. Adgangskort for alle studerende deaktiveres, så det ikke er muligt at komme ind på nogen af campusserne. Hvis man har brug for at afhente private ting eller lignende, så skal det gøres inden fredag middag.

Studieaktiviteter
Der vil være studieaktivitet i de kommende 14 dage, som du skal deltage i. Du vil få besked direkte fra din uddannelse. Vi opfordrer til, at du bruger tiden fornuftigt og forbereder dig til dine kommende eksamener som normalt.

Det er vigtigt, at du i hele denne periode – uanset længden – bliver ved med at opfatte dig selv som studerende og arbejder aktivt med studierne, også selvom undervisningstilbuddet lige nu er anderledes end det sædvanlige.

Du skal holde dig orienteret på ItsLearning i forhold til de udmeldinger, som kommer fra din uddannelse.

Eksamen
Hvis du har eksamener inden for de kommende uger, vil du blive kontaktet direkte af Studieservice og din uddannelse. Der kan være mulighed for at gennemføre mundtlige eksamener over Skype, hvis forholdene tillader det, men det er i alle tilfælde en konkret vurdering.

Også her skal du holde dig orienteret på ItsLearning.

Praktik
I forhold til nuværende og kommende praktikophold gælder det, at det i alle tilfælde er praktikstedet, der afgør, om du skal møde op. Følg altid praktikstedets vejledninger og anvisninger.

De enkelte uddannelser arbejder på at afklare forholdene ved eventuelle aflyste praktikophold.

Hvis du har spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser. Spørgsmål af mere generelt karakter kan sendes til corona@ucl.dk.