Godt på vej mod job og uddannelse

I dette læringsobjekt følger vi Karen, fra hun går ud af folkeskolen, til hun er i starten af 40'erne, og vi får indsigt i Karens møde med beskæftigelsessystemet. Igennem små video- og lydklip samt skriftligt materiale fremhæves en række udfordringer, du kan møde som medarbejder inden for beskæftigelsesområdet.

Læringsobjektet er udviklet i et samarbejde mellem Væksthusets Forskningscenter og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det er tiltænkt studerende og medarbejdere, som har et ønske om at øge deres viden om beskæftigelsesområdet.

LÆRINGSMÅL:

  • At give indblik i komplekse problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet

  • At give indblik i væsentlige pointer fra forskning og rapporter

  • At skabe refleksive praktikere, som kan levere en helhedsorienteret, meningsfuld, koordineret og sammenhængende indsats for mennesker i beskæftigelsessystemet

 

SØGEORD:

Beskæftigelse, rehabilitering, sammenhæng, kontanthjælp, borgerrettede forløb

Relaterede emner